Vintern inget utbildningshinder

För att vidmakthålla kompetensen inom ammunitions- och minröjning utbildas nu officerare vid I 19 i ämnet.– Det är viktigt att vi hela tiden utbildar personal som sedan kan gå vidare och bli ammunitions- eller minröjningsledare, säger löjtnant Joakim Lyckemo, ammunitionsröjningsintruktör på kompaniet.

Officerare vid I 19 utbildas just nu i ammunitions- och minröjning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Mika Mäntyranta arbetar här i det minerade övningsområdet med minsökare.
Kapten Mika Mäntyranta arbetar här i det minerade övningsområdet med minsökare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Joakim Lyckemo visar hur man isolerat för att kunna hålla tjälfritt inne i tältet.
Joakim Lyckemo visar hur man isolerat för att kunna hålla tjälfritt inne i tältet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Mika Mäntyranta arbetar här i det minerade övningsområdet med minsökare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Joakim Lyckemo visar hur man isolerat för att kunna hålla tjälfritt inne i tältet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Just nu utbildas sex officerare vid ingenjörkompaniet. Den här veckan håller man till i Bodens ridklubbs lokaler på industriområdet i Boden.
– Syftet är att de ska få lära sig att söka av ett minerat område och sedan gå in och ta bort minorna, berättar Joakim Lyckemo.

Kapten Mika Mäntyranta som till vardags arbetar på maskinplutonen är en av de officerare som nu utbildas.
– Det känns bra. Man behöver alltid bredda sina kunskaper och som ingenjör är minor alltid ett aktuellt ämne att veta mer om. Nu blir vi ju fler som kan gå in och stödja utbildningen av amröjare på kompaniet, säger han.

Bara möjligheter

– Att utbilda i ammunitions- och minröjning under vinterhalvåret innebär egentligen inte några större svårigheter. Visst finns friktioner men med enkla medel kan vi lösa det på ett bra sätt. Förutom att vi kan vara i ridhuset har vi ju en stor sandlåda i ammunitionsröjninghallen på Tjärnbacken. Vi ser egentligen bara möjligheter, fortsätter Lyckemo.

Även utomhus

Vi kan dessutom vara utomhus, det gäller bara att förbereda sig på rätt sätt. Innan det blir tjäle isolerar vi ett antal ytor. Ungefär en och en halv vecka innan vi ska börja utbilda slår vi upp tält över de ytor vi isolerat. I tälten har vi eldrivna värmeelement igång, plus att vi isolerar ordentligt runt tältduken. Inne i tälten är marken tjälfri och det går sedan hur bra som helst att utbilda.
Vi har ju också sprängplatsen på Bodens södra skjutfält, ett utmärkt område att öva på sommar som vinter. Där utbildar vi personalen att skjuta och spränga sönder allehanda ammunitionseffekter som minor, handgranater, och granater, säger Lyckemo.

Nya ledare

Utbildningen av de officerare som nu pågår avslutas i slutet av mars.
– Då har vi sex nya ammunitionsröjare som redan då har möjlighet att hjälpa till som instruktörer och biträden. Målet är sedan att vi ska få iväg tre till fyra av dom på utbildning till amröjledare på SWEDEC i Eksjö, avslutar Joakim Lyckemo.