Viktigt med militärt och civilt samarbete

Samarbetet mellan militära och civila aktörer fungerade bra men bör utvecklas ytterligare inför framtiden. Det är en viktig slutsats efter den stora multinationella övningen VIKING 08 som ägde rum i november förra året.

Civila och militära aktörer samarbetade under övningen Viking 08. Foto: Sara Högström-Karlsson
Det civila-militära samarbetet bör utvecklas inför framtiden, konstateras det i utvärdingen efter övningen.
Det civila-militära samarbetet bör utvecklas inför framtiden, konstateras det i utvärdingen efter övningen. Foto: Ola Berglind
Det civila-militära samarbetet bör utvecklas inför framtiden, konstateras det i utvärdingen efter övningen. Foto: Ola Berglind

Cirka 2 000 militärer och civila från ett trettiotal länder deltog i övningen som var den femte i ordningen. Syftet var att träna samordning av fredsstödsoperationer mellan olika aktörer. Vid en internationell insats behöver den svenska Försvarsmakten kunna samarbeta såväl med andra länders försvarsmakter som med civila aktörer, till exempel FN, Polisen, Kriminalvården, Räddningsverket och biståndsorganisationer av olika slag.

Utvärderingen av övningen VIKING 08 visar att den är en bra plattform för att utveckla relationerna och öka samarbetet mellan civila och militära aktörer. Den har även bidragit till att ge en helhetsförståelse för hur en exempelvis NATO- eller EU-ledd fredsoperation i FN:s regi kan se ut idag. 
– Vi lyckades nå alla våra mål med övningen, säger överstelöjtnant Thomas Möller, som samordnat utvärderingen.

Övningen bedrevs i datormiljö på flera platser runtom i Sverige och Europa, bland annat vid Ledningsregementet i Enköping där cirka 600 personer fanns på plats. I utvärderingen konstateras att den här typen av nätverksbaserade övningar är en effektiv metodik för att träna insatser där både militär, polis och civila organisationer deltar. 
– Det är något som absolut bör utvecklas vidare i framtiden, säger Thomas Möller.
Han framhåller att inför framtida övningar är det ännu viktigare att dessa funktioner samverkar för att möta de krav och utmaningar som de gemensamt kommer att ställas inför vid en insats. Han vill också att den civila dimensionen ska få ytterligare utrymme i framtida övningar.