Uttagning – en insats i sig

Arbetet inför en internationell insats är gediget. Just nu genomför FS 18 en ringvecka för att utse sin personal. Över 10 000 sökande ska bli runt 500.

– Är du fortfarande intresserad? frågar Johan Palmlöv efter att han intervjuat en soldat och berättat vad som kan vänta. Foto: Katja Öberg Lundgren/ Försvarsmakten

Arbetet med att intervjua personer som sökt till höstens insats i Afghanistan har pågått hela veckan och fortsätter en bit in i nästa. Efter inledande diskussioner om vilka egenskaper man söker och vilket förband man vill skapa, går telefonerna nu på högvarv.
– Det tar tid. Varje intervju tar minst 15-30 minuter. Där emellan läser man in sig på ansökningarna och pratar med folk som känner soldaterna, säger Johan Palmlöv, en av plutoncheferna.
Ansökningarna delas upp mellan enhets –, eller plutonchef beroende av vad de söker för personal. I datorsystemet finns 10 281 ansökningar till FS 18. Av dem ska 27 hamna på Johan Palmlövs pluton.

Lägstanivån för att få komma med är att ha fått ett ”ja” på slutbetyget från lumpen, på frågan om man är lämplig för internationell tjänst. Alternativt att man har en hög kompetens inom ett civilt område, till exempel läkare.
Personlig kännedom, värdegrund och gruppdynamik är andra viktiga faktorer som tas med i beräkningen.
– Jag lägger själv en stor vikt vid personlig mognad och social kompetens, att de går att prata med, säger Johan Palmlöv.

Eftersom det är många livgardister som har sökt till insatsen så känner befälen många soldater sedan grundutbildningen. Grunden kan hämtas ur Livgardets 13. säkerhetsbataljon. Om befälen saknar en personlig kännedom om soldaten så ringer de till kollegor som kan ge ett omdöme eller kontrollerar referenser.

Även fysiken är avgörande för om man kommer med eller inte.
– Man bär väldigt mycket som soldat, upp till 30 kilo. Och om man då inte har tränat på länge så spelar det så klart in, säger Anders Ahlner, personalchef för FS 18.
All personal genomgår också läkarkontroller vid utbildningens början.

Inga löften eller besked lämnas under ringveckan, däremot kan de sökande få veta om man är förstahandsval eller om man ligger på reservplats. Formellt beslut om uttagning fattas inte av Livgardet eller respektive chef, utan centralt av Försvarsmakten. Skriftligt besked skickas ut vecka 16 och 17.