Undersökning av soldater ska leda till förbättringar

En studie om soldater som deltagit i insatser utomlands genomförs just nu av försvaret och sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Undersökningen ska leda till förbättringar av rekryteringen och urvalet av personal till utlandsstyrkan.

Totalt ingår 780 personer i undersökningen från två olika insatser utomlands. Av dessa är 90 procent män.
– Vi har tittat på vad som händer när en soldat åker på ett utlandsuppdrag. Det är första gången som det svenska försvaret gör en sådan här inventering. Det här är en totalundersökning som ska hjälpa Försvarsmakten att bli en ännu bättre arbetsgivare, säger Camilla Körner, psykolog inom Försvarsmaktens HR-centrum.

I studien framgår att var fjärde soldat drabbas av problem av något slag, under eller efter sin utlandstjänstgöring. Problemen omfattar allt från små fysiska och psysiska besvär, exempelvis en fotvrickning, till relationsproblem, disciplinära problem, omplaceringar eller personliga kriser.
– Jämför man med befolkningen i stort så har dessa soldater inte större problem än svensken i gemen. Den psykiska hälsan är till och med bättre hos personer som deltar i internationella insatser, säger Camilla Körner.

Kvinnor riskerar att drabbas i högre grad än män. Tydligast märks detta i åldersgruppen: 26-39 år, där mer än hälften av kvinnorna har haft någon form av besvär.
– Det handlar ofta om en blandning av sociala, fysiska och psykiska besvär. Vi kommer att titta närmare på hur vi ska kunna förbättra kvinnornas situation under kommande studier. Det är mycket viktigt att alla soldater mår bra under sin utlandstjänst, säger Camilla Körner.

En övervägande majoritet av de utlandsplacerade fullföljer sin utlandstjänst. Fyra procent av soldaterna väljer själva att avbryta sin utlandstjänst. Kvinnor avbryter oftare sin utlandstjänst än män.
– Det här är mycket kostsamt för försvaret. Framförallt så lägger Försvarsmakten stora summor på dubbla löner och vakansrekryteringar. Detta visar att rekryteringsarbetet behöver förbättras så att vi får rätt person på rätt plats och undviker onödigt lidande och onödiga kostnader, säger Camilla Körner.

Fler undersökningar planeras för att kartlägga skadeproblematiken och avbrotten av utlandstjänstgöringen. 
– Vi vill minska rehabiliteringsbehoven och förbättra för våra soldater under utlandsinsatsen. Urvalet av chefer behöver också ses över. Har man ett bra ledarskap mår också personalen bra, säger Camilla Körner.