Tuffa tester för blivande officerare

Drygt 2 200 kvinnor och män har sökt till officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen för att på så sätt inleda sin yrkesbana till officer. Under veckan har 400 av dem testats i Skövde.– Kondition är verkligen en färskvara, sa Erik Sjösten, efter avslutade fystester.

Louise Hagéus var en av flera vältränade tjejer som testades i fysisk uthållighet, bland annat genom statisk armhäng. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Erik Sjösten har insett att kondition är en färskvara, men var bland de bästa i det statiska rygghänget.
Erik Sjösten har insett att kondition är en färskvara, men var bland de bästa i det statiska rygghänget. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Erik Sjösten har insett att kondition är en färskvara, men var bland de bästa i det statiska rygghänget. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Under en hel dag testas alla sökanden, både genom intelligenstest och genom att kondition och fysisk styrka prövas. Av alla sökanden brukar det vara cirka 50 procent som inte klarar sig genom det första nålsögat.

Louise Hagéus och Erik Sjösten är två av dem som klarat av dagen med godkända resultat. Båda har gjort värnplikten och vill fortsätta på officersbanan.
– Jag har valt det treåriga officersprogrammet i första hand, berättar Louise. Jag känner mig hyfsat nöjd med vad jag har presterat i dag eftersom jag har förberett mig så gott jag har kunnat.

Erik Sjösten muckade från Fallskärmsjägarskolan, FJS, i november. Han menar att officerarna vid FJS var goda förebilder och att de fått honom att vilja söka till officersprogrammet.
– Jag hade inte trott att de fysiska testerna skulle vara så jobbiga, säger Erik. Motion är verkligen en färskvara och det går inte att leva på ”macho”.

Rekryteringsofficer Melker Johansson vid Trängregementet är en av flera officerare som tar hand om alla sökanden under veckan.
– Det pågår uttagningar på P 7 utanför Lund, Ledningsregementet i Enköping, I 19 i Boden och här i Skövde. Vi har 47 sökande till Trängregementet som alla vill jobba med försörjning och logistik, berättar han.

De som klarat testerna kommer att kallas till intervjuer under vecka 19. Antagningsbesked lämnas i juni och studierna börjar sedan i slutet av augusti.