Thailändska flygvapnet på besök

I veckan har tolv delegater från thailändska flygvapnet tillsammans med företrädare för Försvarets materielverk och Fortifikationsverket besökt Blekinge Flygflottilj för att se hur det svenska flygvapnet löser verksamhet, säkerhet och byggnationer kring Gripensystemet.

Thailändarna var mycket engagerade och intresserade under de två dagarna på F 17. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Roger Anjou beskriver hur man använder sig av lokalerna och materielen på F 17.
Roger Anjou beskriver hur man använder sig av lokalerna och materielen på F 17. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Roger Anjou beskriver hur man använder sig av lokalerna och materielen på F 17. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

Programmet som pågick i två dagar var fullspäckat från början till slut för hela delegationen. De thailändska representanterna, som var och en hade specifika fackområden, var nöjda när de lämnade F 17 på torsdagseftermiddagen.

Thailand är det senaste landet som beslutat sig för att beväpna sitt flygvapen med JAS 39 Gripen. Förberedelserna är i full gång inför den första leveransen som sker i början av år 2011.