Svensk utbildning marknadsförs i Bryssel

I veckan deltar Swedint i en stor mässa med världens andra militära utbildningscentrum i Bryssel.– Det känns positivt och vi har haft en hel del intressenter, säger Thomas Karlsson, chef för Swedint.

Claes Bernhorn, Thomas Karlsson och Magnus Bodén på Natomässan för träningscentrum. Foto: Försvarsmakten

Mässan, som hålls på Natos högkvarter i Bryssel, lockar samtliga Training Centres (militära utbildningscentrum). Varje land får där en överblick av vad respektive träningscentrum har att erbjuda inför att de själv ska utbilda sin personal för insats.

Sveriges specialitet är stabskurser.
– Vi profilerar också vårt Integrerade missionskoncept, där militär, civila och polis samarbetar. Vårt koncept är FN-baserat och vi vill få in ett liknande koncept i Natos regi, säger Thomas Karlsson.

Syftet är dels att visa att Swedint är en aktör i familjen, dels att etablera och utveckla kontakter.
– I och med att 75 procent av deltagarna på våra militära och civila kurser kommer från andra länder så är det viktigt att vårda det, säger han.

Deltagandet är en del av det nyligen undertecknande avtalet mellan Swedint och Natoskolan. Avtalet är historiskt och syftar till att utveckla befintliga och skapa nya kurser efter Sveriges och världens behov. Mässan kan också resultera i ett ökat instruktörsutbyte.
– Vi visar att vi är en förmågeskapare, att officerare ska bli bättre inför internationell tjänst, säger Thomas Karlsson.