Svensk insats i mediafokus

Sveriges ambassadör i Afghanistan, Svante Kilander, besökte Camp Northern Lights och genomförde en presskonferens tillsammans med överste Håkan Hedlund. Målet med konferensen var att presentera ambassadören och att informera om Sveriges bidrag till utvecklingen i Afghanistan.

Ambassadör Svante Kilander samtalar med militärtolken Ellahe Charkhkar. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
ournalister från nio radiokanaler, sex tevekanaler, två nyhetsbyråer och en tidning kom till presskonferensen.
ournalister från nio radiokanaler, sex tevekanaler, två nyhetsbyråer och en tidning kom till presskonferensen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Överste Hedlund, ambassadör Kilander och utvecklingsrådgivare Joelsdotter svarade på frågor från pressen.
Överste Hedlund, ambassadör Kilander och utvecklingsrådgivare Joelsdotter svarade på frågor från pressen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Mediekoordinator Hamid Arman, för dagen iklädd brun kavaj, vägleder pressen.
Mediekoordinator Hamid Arman, för dagen iklädd brun kavaj, vägleder pressen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
ournalister från nio radiokanaler, sex tevekanaler, två nyhetsbyråer och en tidning kom till presskonferensen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Överste Hedlund, ambassadör Kilander och utvecklingsrådgivare Joelsdotter svarade på frågor från pressen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Mediekoordinator Hamid Arman, för dagen iklädd brun kavaj, vägleder pressen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

– Viktigast är inte att det sitter en svensk flagga på varje enskilt projekt vi genomför. Det primära är att våra insatser ger effekt, säger Svante Kilander.

Mikrofonerna trängdes på podiet och journalisterna ställde frågor kring Sveriges roll i Afghanistan och uppgiften för den svenska styrkan i Mazar-e-Sharif.
Ambassadör Kilander redogjorde tillsammans med utvecklingsrådgivare Eva Joelsdotter för hur biståndet till Afghanistan fördelas.
– Genom ambassadörens besök och möte med pressen och guvernör Atta har en ny fas i utvecklingssamarbetet med norra Afghanistan inletts. Genom tätare besök från ambassaden och fler rådgivare i provinserna skapar vi en synlighet för Sveriges långsiktiga engagemang i regionen, säger Joelsdotter.

Sverige ökar biståndet till de fyra provinserna som ingår i PRT Mazar-e-Sharif under 2009. Antalet utvecklingsrådgivare förstärks till fyra personer. Samtidigt bidrar Sverige och Finland under 2009 med en förstärkning på cirka 200 soldater till Afghanistan.
– Ambassadörens besök vid FS 16 är välkommet och det är bra att säkerhetssituationen i norra Afghanistan ger möjlighet till utökat utvecklingsarbete, säger överste Hedlund.

Grunden för ISAF (International Security Assistance Force) är att understödja och bistå de lokala afghanska myndigheterna i deras myndighetsutövande för att dessa på sikt helt skall kunna överta ansvaret för det egna landet. Alla insatser ska därför genomföras av afghanerna och deras egna säkerhetsorganisationer ANA och ANP (Afghan National Army och Afghan National Police) med stöd av personal från Isaf.

PRT MES = Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif