Svensk expertis efterfrågad vid sprängövning

Att bygga broar genom att spränga dem i bitar. Så kan man beskriva den demolition excercise som genomfördes av Multinational Task Force Centre (MNTF-C) för ingenjörstrupper i hela KFOR. Fältarbeten hör inte till de mest förekommande uppgifterna inom KFORs arbete. Men förmågan finns.

Att bygga broar genom att spränga dem i bitar - demolition excercise för ingenjörstrupper i KFOR. Foto: Maria Pålsson
I övningen ingick svenskar, irländare, danskar, fransmän, österrikare, tyskar och turkar.
I övningen ingick svenskar, irländare, danskar, fransmän, österrikare, tyskar och turkar. Foto: Maria Pålsson
Fältarbeten hör inte till de mest förekommande uppgifterna inom KFORs arbete. Men förmågan finns.
Fältarbeten hör inte till de mest förekommande uppgifterna inom KFORs arbete. Men förmågan finns. Foto: Maria Pålsson
De franska ingenjörerna från Multinational Task Force - North hade byggt en bro (Compact 200) som skulle sprängas i sex delar.
De franska ingenjörerna från Multinational Task Force - North hade byggt en bro (Compact 200) som skulle sprängas i sex delar. Foto: Maria Pålsson
I övningen ingick svenskar, irländare, danskar, fransmän, österrikare, tyskar och turkar. Foto: Maria Pålsson
Fältarbeten hör inte till de mest förekommande uppgifterna inom KFORs arbete. Men förmågan finns. Foto: Maria Pålsson
De franska ingenjörerna från Multinational Task Force - North hade byggt en bro (Compact 200) som skulle sprängas i sex delar. Foto: Maria Pålsson

Under vintern stod MNTF-C värd för en ”demolition excercise”. Under tre dagar övade man på olika typer av fördröjande fältarbeten, improviserade vägsprängningar mm.

– Eftersom vi är så få ingenjörstrupper i KFOR och utspridda i hela insatsområdet så är det bra att ibland öva tillsammans så här. Förutom att repetera egna kunskaper så lär man sig också nya metoder. Men framför allt så träffar man kollegor från andra delar av KFOR och lär känna dem lite mer. Det underlättar när man väl behöver jobba tillsammans, säger majoren Tom Barry chef för ingenjörsenheten på MNTF- C och ansvarig för övningen.

– De franska ingenjörerna från Multinational Task Force - North hade byggt en bro (Compact 200) som skulle sprängas i sex delar. Vi delade in oss i grupper där vi använde olika tekniker utifrån hur olika länder jobbar. I övningen ingick svenskar, irländare, danskar, fransmän, österrikare, tyskar och turkar, säger kapten Robert Magnusson.

– Jag var inbjuden att delta eftersom jag har lång erfarenhet av sprängtjänst från mitt  jobb i Sverige på Ing2. Där är jag ställföreträdande kompanichef och sysslar dagligen med att bygga och spränga broar, lägga minor och göra fördröjande fältarbeten.

– Här i KFOR jobbar jag egentligen med helt andra saker på geocellen som förser soldaterna i MNTF-C med kartmaterial. Men det var roligt att komma ut och göra lite mer praktiska saker. Förutom att delta generellt i övningen så bidrog jag med att förevisa hur man spränger en improviserad konladdning, säger Robert Magnusson

– Men ibland går det inte som man tänkt sig och när det är övning är ju det faktiskt extra bra. Bron delades i fem delar istället för sex så det blev tydligt vilka tekniker som fungerade bäst och så fick vi möjlighet att diskutera efteråt vad som gått snett, fortsätter Robert Magnusson.

Detonationen av bron lyckades inte vid första försöket, vilket inte är ovanligt när det gäller sprängtjänst. I det här fallet var det de finska elsprängpatronerna som inte var tillräckligt känsliga för att kunna tända med den irländska tändapparaten. Till slut fick det svenska EOD-teamet (ammunitions och minröjnings-teamet) som var där och observerade rycka in och hjälpa till.

Även sprängtjänst kan vara en del av att garantera en säker miljö och frirörlighet (enligt FN-mandatet är KFORs uppdrag bl.a att garantera Safe and secure environment (SASE) och Freedom of movement (FOM)). Det är inte vanligt men nyligen hjälpte KFOR till med att spränga en skorsten som hotade att falla ner på några bostadshus.