Svävare levererade till Försvarsmakten

Vid en ceremoni i dag på Berga levererade Försvarets materielverk, FMV, tre stycken svävare till Försvarsmakten och Amf 1. – Det är en stor dag för amfibiekåren. Vi får nu en efterlängtad kapacitet för transporter som hanterar övergången mellan land och hav under olika klimatförhållanden, säger Jonas Olsson, chef för Amfibieregementet.

Svävarna är byggda av Griffon Hovercraft i Storbritannien och har en längd på 22 meter. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Tre stycken svävare levererades på onsdagen till Försvarsmakten.
Tre stycken svävare levererades på onsdagen till Försvarsmakten. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Tre stycken svävare levererades på onsdagen till Försvarsmakten. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten

De tre svävarna är byggda av Griffon Hovercraft i Storbritannien och har en längd på 22 meter, bredden är 11 meter och marschfarten är cirka 35 knop. För Amfibiebataljonens del innebär det att förmågan att genomföra trupp- och materieltransporter har ökat avsevärt. Lastförmågan är flexibel och farkosten kan ta upp till 11 ton, antingen 50 stridsutrustade soldater, eller splitterskyddade bandvagn 309 eller containrar. Dessutom är svävaren mycket lämpad för sjukvårdstransporter.

– Amfibiebataljonen kommer att de närmaste åren genomgå en viss utveckling för att även klara insatser på land. Detta arbete kommer att starta upp när försvarspropositionen läggs den 17 mars. Förmågan dessa svävare representerar passar väl in i kommande organisation, säger Anders Grenstad, marininspektör.

Efter ceremonin bjöds alla närvarande en tur med svävarna runt till viss del isbelagt Hårsfjärden och norra Mysingen. Det märks knappt när farkosten tar sig över bränningar och mindre skär och gången är mjuk.
– Det känns bra att vi kommit hit och att vi nu på allvar kan utveckla taktiken och komma i gång med övningar med svävarna i amfibiebataljonen. Svävarna kommer att öka vår operativa förmåga för många år framåt, avslutar Jonas Olsson.