Svart natt blir grön dag

Ett litet rörliknande föremål med känslig optik kan vara skillnaden mellan liv och död under insats. Tekniska hjälpmedel, som förvandlar nattens mörker till grönt dagsljus, ökar säkerheten för soldaterna och gör att de kan verka oavsett tid på dygnet.

Sensorn förstärker ljuset cirka sextio tusen gånger. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Johan Borsgård, funktionsföreträdare för sensorutbildning främst mörkerhjälpmedel.
Johan Borsgård, funktionsföreträdare för sensorutbildning främst mörkerhjälpmedel. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
”Det kräver mycket träning”, säger Mats Drugge från pansarbataljonen på I 19 som fick prova skjuta med laser för första gången.
”Det kräver mycket träning”, säger Mats Drugge från pansarbataljonen på I 19 som fick prova skjuta med laser för första gången. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Bildröret med den superkänsliga optiken monteras på hjälmen så att skytten hela tiden ser ”dagsljus”.
Bildröret med den superkänsliga optiken monteras på hjälmen så att skytten hela tiden ser ”dagsljus”. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Johan Borsgård, funktionsföreträdare för sensorutbildning främst mörkerhjälpmedel. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
”Det kräver mycket träning”, säger Mats Drugge från pansarbataljonen på I 19 som fick prova skjuta med laser för första gången. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Bildröret med den superkänsliga optiken monteras på hjälmen så att skytten hela tiden ser ”dagsljus”. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Just nu genomför flygbassäkerhetskompaniet vid flottiljen en instruktörsutbildning för personal ur I 19 och A 9 i mörkerhjälpmedel, sensorer.

Sensorn, bildförstärkaren, förstärker ljuset cirka sextio tusen gånger och är en klar fördel att använda vid insatser där hotbilden är hög. Användandet av sensorer gör att samma uppgifter som utförs på dagen även kan utföras i mörker.
– Det räcker inte bara med en bildförstärkare. Det krävs mycket utbildning för att kunna använda den och strida i mörker, säger kurschef Johan Borsgård, vapen- och sensorofficer vid F 21.

Innan du kan klara av att lösa dina uppgifter i mörkret behöver du minst hundra timmars vana med bildförstärkaren.
– Det gäller att få en personlig färdighet och vana med bildförstärkaren, säger han.

Dagsljus vid skjutning

Kursdeltagarna monterar fast bildförstärkaren med en fästanordning i framkanten på stridshjälmen. Det är dags för mörkerskjutning på skjutbanan och de gör sig redo för inskjutning. Ytterligare ett mörkerhjälpmedel finns monterat på vapnet, en infraröd laser som visar vart skytten siktar. Lasern är osynlig för blotta ögat och syns bara via bildförstärkaren.
– Det är en klar fördel med att använda bildförstärkare i mörker och den fungerar över förväntan, säger major Mats Drugge från pansarbataljonen vid I 19.

När de är klara med instruktörsutbildningen kommer de att utbilda brukare vid hemmaförbanden i Boden.
– Kunskaperna måste spridas och vi måste få tillgång till materielen på utbildningsförbanden. Det får inte bli exklusiv materiel för utlandsstyrkan, säger han.