Styrkan börjar ta form

Den styrka om cirka 150 personer som förbereder sig inför uppdraget att skydda mattransporter till Somalia tar allt mer form. Det som återstår att rekrytera är bland annat viss medicinsk personal.

Sjöman på HMS Trossö under eskorteringsövning. Foto: Jimmie Adamsson

Den sjukvårdspersonal som ännu inte rekryterats är allmän-, narkos-, eller kirurgläkare och sjuksköterskor med i första hand bakgrund som narkos-, eller operationssjuksköterska.  Kontakta Johan Wahlgren på Försvarsmedicincentrum (031-692000) eller Lars Svensson på tredje sjöstridsflottiljen (0709-825 739) om du är intresserad. 

Fartygsbesättningarna på korvetterna består i år av anställda sjömän och officerare. Det gör att de redan finns på plats och utbildningen pågår för fullt. Stödfartyget Trossös sjömän rycker in i olika omgångar och i skrivande stund har drygt hälften kallats in till förbandet, resten rycker in de närmaste veckorna.

På fartygen pågår underhåll och komplettering av utrustning som behövs för just detta uppdraget. I början av mars börjar fartygsbesättningarna öva på allvar till sjöss. Efter övningspaketet i Sverige kommer fartygen att transporteras till området - Adenviken. Den 15 maj ska styrkan vara beredda på att börja lösa sin uppgift, att eskortera FN:s mattransporter till det somaliska folket.