Stort intresse för att bli fältarbetsspecialist

Det finns ett stort intresse för att bli fältarbetsspecialist bland de som sökt till  specialistofficersutbildningen med start hösten 2009. Av totalt 1 694 ansökningar till utbildningen har hela 158 stycken, nästan 10%, sökt som fältarbetsspecialist.

Specialistofficerare genomför utbildning i att bygga bro. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten


Fältarbetsfunktionen har totalt 20 platser på specialistofficersutbildningen som startar hösten 2009. Konkurrensen om dessa är hård då det i genomsnitt finns åtta sökande till varje plats. Detta visar att intresset är fortsatt stort för att utbilda sig inom och jobba med fältarbeten. Vid förra årets ansökning fanns det nästan tio sökande till varje plats för utbildning till fältarbetsspecialist.

EOD-intresset störst

Allra störst är intresset för att bli specialist inom Explosive Ordnance Disposal (EOD) med 100 sökande till de 14 utbildningsplatserna som erbjuds. En specialistofficer EOD arbetar med kvalificerad ammunitions- och minröjningsverksamhet nationellt och internationellt. Specialistofficeren är chef eller operatör och utbildare på all modern ammunitions- och minröjningsmateriel.

Bredden måste tillgodoses

Tillförsel av specialistofficerare till fältarbetsförbandens hela bredd måste också tillgodoses. Därför finns sex utbildningsplatser ytterligare som ska fyllas med aspiranter. Till utbildningsplatserna för de två inriktningarna ingenjör- och maskinspecialist finns sex sökande per utbildningsplats. Och till utbildningsinriktningarna dyk- och ingenjörbandvagnsspecialist är intresset än större med 14 sökande vardera till de två platserna.