Specialisterna går vidare

Efter en termin på Militärhögskolan Halmstad går nu skolans första kull med blivande specialistofficerskadetter vidare till de olika fack- och funktionsskolorna i landet.– De har varit väldigt framåt, med hög ambition och kunskapstörst, säger kurschef Kalle Ekebjär.

En enkel, men ändå traditionell avslutningsceremoni satte punkt för Militärhögskolans första specialistofficerskurs. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Mattias Fahlén, blivande helikoptertekniker, har uppskattat att läsa med blivande kolleger från alla försvarsgrenar.
Mattias Fahlén, blivande helikoptertekniker, har uppskattat att läsa med blivande kolleger från alla försvarsgrenar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Mattias Fahlén, blivande helikoptertekniker, har uppskattat att läsa med blivande kolleger från alla försvarsgrenar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

De 118 eleverna samlades till en enkel avslutningsceremoni på skolan. Militärhögskolans chef, Peter Öberg, gratulerade alla kadetter till en väl genomförd kurs
– När ni nu går vidare i er fortsatta karriär inom Försvarsmakten, så fortsätt att vara de goda ledare och förebilder som ni visat att ni är under tiden här vid skolan.
Mattias Fahlén från Helikopterflottiljen i Linköping blev intresserad av att bli specialist under sin värnplikt, och är nöjd med sin tid på skolan.
– Det har varit ett bra upplägg på utbildningen med bra kvalitet och bra lärare, säger han. Det känns helt rätt att få vara tillsammans med kollegor från alla försvarsgrenar redan från början. Man får ett stort kontaktnät som är bra att i framtiden.
Nu går han nu vidare till Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) för att fortsätta sin utbildning till helikoptertekniker.
– Av alla de olika kurserna så var nog teknikkursen den som jag tycker var bäst, säger Mattias.
Kurschef Kalle Ekebjär är också nöjd med hur skolan för första gången genomfört den grundläggande och gemensamma delen av specialistofficersutbildningen, med ämnen som ledarskap, krigsvetenskap och statsvetenskap.
– Vi har bland annat jobbat på ett nytt sätt med yrkesofficersrollen och frågor som handlar om värdegrund, etik och moral. Det har varit mycket egen reflektion över vad yrket innebär.