Specialister och tekniker får vinterförmåga

Under snart två veckor har drygt 100 specialistofficerare och tekniker genomfört sin grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur.– En jättebra utbildning, instruktörerna förmedlar tips och trix som man inte kan läsa sig till, det är guld värt när man ska kunna agera i vintermiljö, säger Peter Edborg, Nynäshamn, blivande specialistofficer inom Marinen.

Blivande specialistofficerare och tekniker vinterutbildas i Arvidsjaur, under tisdagen den 24 februari var det dags för utbildningskontroll som bland annat innehöll skarpt skjutprov. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Instruktörerna har gett oss tips och trix som är guld värda när man ska kunna agera i vintermiljö, säger Peter Edborg, Nynäshamn.
Instruktörerna har gett oss tips och trix som är guld värda när man ska kunna agera i vintermiljö, säger Peter Edborg, Nynäshamn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterförmågan är viktig för alla officerare och är en del i den personliga utvecklingen, säger överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad.
Vinterförmågan är viktig för alla officerare och är en del i den personliga utvecklingen, säger överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Instruktörerna har gett oss tips och trix som är guld värda när man ska kunna agera i vintermiljö, säger Peter Edborg, Nynäshamn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterförmågan är viktig för alla officerare och är en del i den personliga utvecklingen, säger överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Deltagarna under denna vinterutbildning är en blandning av blivande specialistofficerare ur alla försvarsgrenar och blivande tekniska yrkesofficerare som är inne på sin sjätte och sista termin i utbildningen. Instruktörerna på vinterutbildningen är från jägarbataljonen och pansarbataljonen på I 19 samt även från F 21 och A 9.

Utbildningskontroll

– Vi har fram till nu gått igenom grunderna i vinterförmåga och övat skarpskjutning av olika slag. Idag är det dags för den så kallade utbildningskontrollen, en examination för eleverna. Vi börjar med skjutning i olika ställningar där målen ska bekämpas inom en viss tid från eldkommandot. När eleverna får kommandot eld har de tumhandskar och stavar fast på händerna, berättar kapten Stefan Dahlsten, instruktör ur Arméns jägarbataljon.
– Det visar ett upp ett mycket bra skjutresultat efter relativt lite förövning, säger kurschefen,  major Erik Falck vid Försvarsmaktens vinterenhet, FMVE.

Kiowa Stofkoper från Göteborg och blivande specialistofficer vid Amfibieregementet har bara positivt att säga om vinterutbildningen.
– Jag har lärt mig jättemycket, befälen som vi har som instruktörer är otroligt duktiga.

Tur med vädret

– Vinterförmåga är något som alla officerare måste ha, det är en del av både den personliga utvecklingen och utvecklingen av ledarskapsförmågan, säger överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad som har följt eleverna under några dagar i Arvidsjaur.
Eleverna har under kursen fått känna på olika temperaturförhållanden. Det har allt från varit torr och mycket sträng kyla ner runt minus 30, 10-15 minusgrader och hård vind och även runt nollgradigt och snöfall.
– Man kan verkligen säga att haft tur med vädret ur utbildningssynpunkt, fortsätter Mats Klintäng.

Kvinnliga bilkåren

Under övningen är det mycket som måste fungera i bakgrunden. Det är sjukvårdsberedskap, materiel som ska transporteras med mera. Till detta har bilkårister ur hemvärnets organisation lånats in.
– Roligt att kunna hjälpa till med utbildningen, dessutom ger det nyttig övning i vinterkörning. Jag har nog aldrig kört bandvagn i så här djup snö någon gång tidigare, säger Charlotta Dahlberg, bilkårist från Piteå.