Sjukvårdskedjan testas i FS16

En övning i sjukvårdstjänst genomfördes på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif för att kontrollera beredskapen vid olyckstillbud. Under övningen testades hela sjukvårdskedjan inom FS16. Scenariot utgick från en trafikolycka där tre personer var skadade varav en var fastklämd i en bil.

Anna Backlund samtalar med Katarina Räsenen som stabiliserar Carola Rautiainens nacke. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Anna Backlund organiserar sjukvårdsinsatserna på skadeplatsen.
Anna Backlund organiserar sjukvårdsinsatserna på skadeplatsen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Inne på Role 1 fortsätter läkarna med omhändertagandet av de skadade.
Inne på Role 1 fortsätter läkarna med omhändertagandet av de skadade. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Anna Backlund organiserar sjukvårdsinsatserna på skadeplatsen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Inne på Role 1 fortsätter läkarna med omhändertagandet av de skadade. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Röken stiger upp från den gamla Land Rovern. Eldslågor slickar motorhuven och det fräser från motorn som har fattat eld. Inne i bilen sitter föraren fastklämd. Carola Rautiainen spelar skadad och det blir sjukvårdarnas uppgift att genomföra omhändertagande på rätt sätt.

När de första soldaterna kommer till olycksplatsen släcks elden och David Knutsson börjar använda en kap för öppna upp bilen. Gnistorna yr när förardörren avlägsnas och den skadade kan lyftas ut.
–  Det var intressant att få vara med och se hur sjukvårdarna agerar och hur hela sjukvårdskedjan fungerar, säger Carola.

Tre personer är skadade och nu gäller det för sjukvårdarna att prioritera omhändertagandet inför att Sierra Tango, sjuktransportgruppen, kommer på plats. Hela övningen övervakas och flera olika system testas och utvärderas.

Gruppsjukvårdarna sätter dropp och ger syrgas. När sjuksystrarna från Sierra Tango anländer görs en överrapportering av vad som har hänt till Anna Backlund, sjuksköterska.
– Jag fick snabbt grepp om läget och utifrån det gjorde jag en medicinsk prioritering av de skadade, säger Anna.

Alla skadade skickas till Role 1 som är campens vårdcentral. Där tas dem emot av läkare och ytterliggare sjukvårdsinsatser sätts in. En av patienterna har fått en nackskada och läkarens bedömning blir att patienten skickas vidare till fältsjukhuset för vård. Patienten görs klar för transport och övningen avslutas när bår och patient har lyfts in en det bepansrade sjuktransportfordonet.
– Alla gjorde ett mycket professionellt jobb och jag är nöjd med hur vi genomförde övningen. Det här ger oss erfarenhet av att systemet för omhändertagande av skadade fungerar, säger medical officer Eva-Britt Jansson.