Sjömän anställs

Den andra februari anlände ubåtsflottiljens första anställda sjömän. Dessa ska under den närmaste framtiden tjänstgöra ombord på ubåten HMS Halland.

Anställda sjömän framför HMS Uppland. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

För första gången i historien kommer en ubåt att bemannas av anställda sjömän istället för värnpliktiga. Målsättningen är att inom en snar framtid bemanna samtliga ubåtar med kontrakterade sjömän och således helt lämna värnpliktssystemet.

Tidigare har de svenska ubåtsbesättningarna bestått av värnpliktiga och officerare. Nu ska alltså kontrakterade sjömän ersätta de värnpliktiga i deras befattningar. Tjänsterna som dessa kommer att bemanna är såväl sonar och däckstjänst som maskin, vapen, radio, intendentur och systemteknisk tjänst.