Samlat grepp på forskning och utveckling

Nu tar Försvarsmakten ett helhetsgrepp om den forskning och utveckling som görs för myndighetens räkning. Fokus ska ligga på nyttan för insatsorganisationen. En ny strategi visar vägen.

Den nya strategin som skrevs på den 18 februari ska vara styrande för arbete som utförs åt eller inom Försvarsmakten. Det kan handla om planering och genomförande av forskning, teknikutveckling, studier, konceptutveckling eller annan utveckling inom området.

Till skillnad mot tidigare strategi så omfattar den nya strategin all forskning och utveckling. Kunskapsuppbyggnad ska ske i samverkan med andra istället för egen utveckling. Nyttan betonas genom aktivt stöd till insatsorganisationen. Det innebär att forskare och tekniker också ska medverka i problemlösningar här och nu, även om forskningen i sig är långsiktig.

Mats Olofsson vid Högkvarterets ledningsstab som har sammanhållit arbetet med strategin säger:
– Det är viktigt att forskning och utveckling ses ur ett helhetsperspektiv och att den är koordinerad med alla andra aktiviteter som är kopplade till utvecklingen av våra insatsförband.

Strategin är inte bara framtagen för Försvarsmakten, den ska tillämpas även av berörda myndigheter och andra intressenter i samhället. Den har utformats för att kunna användas parallellt med Försvarsmaktens strategi för materielförsörjning.