Säkerhet på fjället

Just nu genomförs en instruktörskurs inom fjällsäkerhet vid Markstridsskolan. Den vänder sig till befäl som ska leda verksamhet på kalfjäll. Nyttan för Försvarsmakten är att ha ledare som kan ta täten och leda förband i bergsterräng. En fjällinstruktör är tränad att leda enheter över berget även under ogynnsamma väder- och siktbetingelser.

En fjällinstruktör är tränad att leda enheter över berget även under ogynnsamma väder- och siktbetingelser. Foto: Torbjörn Ohlén

Han eller hon utgör också en säkerhetsman på förbandet och agerar rådgivare åt en förbandschef i frågor som rör vägval och bivackplatser i terrängen ovanför trädgränsen. Ett förband som löser uppgifter i bergsterräng kan agera effektivare och säkrare under ledning av en fjällinstruktör. En tredjedel av jordens landyta är bergsterräng och konflikter i dessa områden är överrepresenterade jämfört med andra landområden.

Kursen inriktas mot personlig färdighet i rollen som instruktör/övningsledare. Kursen genomförs under 16 dagar med i huvudsak praktiska övningar. Viss teoretisk utbildning genomförs avseende bland annat utbildningssäkerhet och turplanering.

Kursens innehåller allmän fjällsäkerhet och olika övningsformer, grundläggande lavintjänst, hantering av fjällsäkerhetsutrustning samt hantering av personlig och gemensam utrustning. Dessutom får deltagarna lära sig bivack- och nödbivacktjänst. Kartläsning och orientering i kalfjällsmiljö är en annan viktig del i utbildningen.

Som påbyggnad finns grundkurs Lavinspecialist för dem som ska prognostisera lavinfaran i ett område. Ytterligare påbyggnad är grundkurs Lavinbekämpning för de som utför fältarbeten och spränger i områden som trupp ska kunna framrycka i.