Prover med undervattenfarkost

Under veckan har Försvarsmakten genomfört tester med två så kallade ROV-EOD i vattenövningsanläggningen på Berga i Haninge Garnison. Det är den tredje EOD-gruppen vid röjdykardivisionen (ASU) som under vecka gjort tester med en undervattenfarkost, en så kallad ROV.

ROV på väg upp ur vattnet. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Bakom den gröna ROV-EOD ser man det hjulchassi som gör att man kan köra längs med en fartygssida.
Bakom den gröna ROV-EOD ser man det hjulchassi som gör att man kan köra längs med en fartygssida. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Bakom den gröna ROV-EOD ser man det hjulchassi som gör att man kan köra längs med en fartygssida. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten

Systemet om fyra stycken ROV med kringutrustning kom till Sverige i november 2007 och levererades till Försvarsmakten sommaren 2008. ROV arbetar med att söka efter sugminor och minförsåt i hamnar, längs en kaj eller ett på fartygsskrov. På ROV finns bland annat sonar, kamera, positioneringssystem och griparm. På två av ROV kan man montera ett hjulchassi och det tillsammans med en extra propeller, vilken trycker farkosten mot underlaget och gör att man enkelt kan åka längs en slät kaj eller under ett fartygsskrov.

Med under testerna på tisdagens förmiddag var Fredrik Sund som är teknisk systemledare vid marinbasens basbataljon. Han var mycket nöjd med det han fick se i övningsanläggningen.

Denna ROV-EOD är tillverkad av ett amerikanskt företag, men ett svenskt företag med säte i Lund gjort ett bildförbättringssystem som finns på ROV.

ROV-EOD är ett mycket bra komplement till röjdykardivisionens verksamhet. I stället för att med röjdykare söka av ett fartygsskrov eller kaj kan man nu, med avsevärt reducerad risk för operatören, på ett säkert, snabbt, enkelt och effektivt sätt avsöka civila och militära fartyg och kajanläggningar med ROV-EOD.

Den kabelstyrda ROV-EOD ska ses som ett system som höjer säkerheten för och kompletterar röjdykaren, men kan inte i alla situationer ersätta röjdykaren, eftersom ROV-EOD till exempel saknar den mänskliga handens motorik och känsel, röjdykarens låga signatur (aukustiskt, magnetiskt med flera signaturer), snabbhet samt goda synfält.