Prickskytte - mer än bara skyttet

Eftersom svenska soldater i KFOR kan behöva jobba tillsammans med soldater från andra länder i en skarp situation så måste man vara förtrogen med varandras metoder och vapen. Därför genomförde prickskyttarna i det svenska skyttekompaniet en tredagarsövning med sina irländska kollegor.

De irländska instruktörerna delade med sig av sina kunskaper om kamouflage och hur man upprättar gömställen vid strid i bebyggelse. Foto: Maria Pålsson
- Utmaningen är att träffa rätt på första skottet och att det är ganska komplext, säger Edvard Hübel.
- Utmaningen är att träffa rätt på första skottet och att det är ganska komplext, säger Edvard Hübel. Foto: Maria Pålsson
I Kosovo är det främst prickskyttarnas förmåga att observera och samla in uppgifter som är viktig.
I Kosovo är det främst prickskyttarnas förmåga att observera och samla in uppgifter som är viktig. Foto: Maria Pålsson
En del av övningen tillsammans med irländarna genomfördes på skjutplatsen i den nedlagda gruvan i  Kisnica.
En del av övningen tillsammans med irländarna genomfördes på skjutplatsen i den nedlagda gruvan i Kisnica. Foto: Maria Pålsson
- Utmaningen är att träffa rätt på första skottet och att det är ganska komplext, säger Edvard Hübel. Foto: Maria Pålsson
I Kosovo är det främst prickskyttarnas förmåga att observera och samla in uppgifter som är viktig. Foto: Maria Pålsson
En del av övningen tillsammans med irländarna genomfördes på skjutplatsen i den nedlagda gruvan i Kisnica. Foto: Maria Pålsson

– Det är kul att öva med andra länder. Då kan man plocka det bästa från båda världarna. Irländarna har samma vapen som vi men andra sikten. Och så har de lite annorlunda tekniker för till exempel strid i bebyggelse. Annars är metoderna väldigt lika, säger Edvard Hübel på tredje pluton.

Prickskyttet är ett vapensystem som gör att man med precision kan avvärja hot på upp till 600 meter. Prickskyttegeväret (PSG 90) har bättre träffsäkerhet på långa distanser än en automatkarbin (AK5).

– Men skyttet är verkligen den sista pusselbiten, säger sergeant Kilroy vid det irländska skyttekompaniet. Man måste behärska sju olika moment för att fungera bra som prickskytt. Förutom skyttet måste man veta hur man observerar och spanar, kamouflerar sitt gömställe, läser kartor, bedömer avstånd och till sist prickskyttekunskaper om hur man planerar och genomför uppgiften.

– Här i Kosovo kan prickskyttarnas kunskaper behövas i det fall vi hamnar i en situation där det blir ett upplopp och en stor folkmassa är i rörelse. Då är det främst deras förmåga att observera och samla in uppgifter som vi behöver för att kunna orientera cheferna om det aktuella läget, säger plutonchefen kapten Rickard Bergkvist. Som prickskytt har man till exempel tillgång till avancerade kikare.

Övningen tillsammans med irländarna genomfördes i tre steg. Först fokuserades det på färdigheter och tekniker för kortare avstånd i bebyggelse vilket är relevant för situationen i Kosovo. Sen övades skytte på lite längre distanser med olika mål och varierade skjutställningar (liggande, sittande, stående). Och till sist genomfördes långdistansskytte med uppdykande mål. De irländska instruktörerna delade också med sig av kunskaper om kamouflage och hur man upprättar gömställen vid strid i bebyggelse.

– Utmaningen är att träffa rätt på första skottet och att det är ganska komplext, fortsätter Edvard Hübel. Ett skott ska göra samma verkan som många skott från till exempel en kulspruta. Som prickskytt måste man snabbt kunna värdesätta mål, bedöma avstånd och göra olika uträkningar.

Utmaningen och att uppgiften väcker tävlingsinstinkten känns igen av kollegorna.
– Tävlingsinstinkten blir väldigt stark när man övar på skjutbanan, man vill bara träffa, säger Viktor Bergström på fjärde pluton. Man märker att minsta lilla andetag spelar stor roll på långa distanser. Och så upplever jag att det blir en tydligare målsättning än när man skjuter med öppna korn. Jag tycker skyttet är det roligaste.

– Vi saknar egna prickskytteinstruktörer i Kosovo så det var bra att soldaterna fick tillgång till irländarnas expertis och inblick i hur de jobbar, säger kompanichefen major Johnny Eriksson.