Ordning och reda på bataljonen

Det råder god ordning på 62:a luftvärnsbataljonen. Det kunde ÖB Håkan Syrén konstatera efter att tisdagen den 17 februari ha inspekterat bataljonen. Personal, materiel och planering granskades noga, allt i en anda av öppenhet och dialog.

Krigsförbandschefen stod i centrum för ÖB:s inspektion – här samlas en del av inspektionsgruppen runt en eldenhet 70. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
ÖB Håkan Syrén inspekterade 62:a luftvärnsbataljonen den 17 februari.
ÖB Håkan Syrén inspekterade 62:a luftvärnsbataljonen den 17 februari. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
ÖB Håkan Syrén inspekterade 62:a luftvärnsbataljonen den 17 februari. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Syftet med inspektionerna är att få en bild av ordningen i krigsförbanden efter den period av stora förändringar som Försvarsmakten har gått igenom, och 62:a luftvärnsbataljonen är det andra förband som inspekteras. 66 frågor inom tre områden – personal, materiel och planering – skulle besvaras under dagen, och ÖB påpekade att inspektionen sker i form av en dialog, med förbandschefen i centrum.
– Vi är här för att gemensamt underlätta din roll som chef för insatsförbandet 62:a luftvärnsbataljonen, sa ÖB Håkan Syrén till Torkel Nordvall, chef för den relativt nyorganiserade bataljonen.

Under dagen arbetade sedan tre olika arbetsgrupper med de tre olika inspektionsområdena. Personalläget på förbandet gicks igenom, beredskapsförråd inspekterades och planer granskades.
– Det känns väldigt bra att kunna få en direkt dialog om krigsförbandet med företrädare för högkvarteret på det här sättet, sa Lv 6 personalchef Mats Rosensköld som deltog i arbetsgruppen personal.

I slutet av dagen kunde inspektionsgruppen konstatera att 62:a luftvärnsbataljonen är ett bra förband med bra struktur och bemanning.

Föredömligt


– Det kändes kul att genomföra den här inspektionen, konstaterade generalmajor Göran Mårtensson. Det märks att det har funnits ett fokus på 62:a luftvärnsbataljonen från början, både i tanke och aktiv handling.
Ett område som fick stort beröm var förrådshållningen på FörsE Väst, som beskrevs som ”dockskåpsliknande” och ”föredömlig”. Inspektörerna framhöll också det goda samarbetet mellan FMLOG och Lv 6.

Naturligtvis pekade också inspektionen på ett antal saker som kan förbättras ytterligare. Inspektionsrapporten kommer att ge förbandet i uppdrag att vidta en rad olika åtgärder, på kort eller längre sikt, och om sex månader kommer ÖB tillbaka på uppföljningsinspektion.

Även inspektörerna från högkvarteret fick uppgifter med sig hem att lösa.
– Det har varit en bra dag, med bra resonemang, summerade ÖB Håkan Syrén. Vi kommer tillbaka!