ÖB i Afghanistan

Överbefälhavare Håkan Syrén genomförde ett besök i Afghanistan för att på plats se hur arbetet bedrivs vid FS 16 i Mazar-e-Sharif. ÖB och arméinspektören general Berndt Grundevik hann med ett digert program med bland annat förevisning av UAV och patrull i centrala Mazar-e-Sharif.

Löjtnant Christian Klasson samtalar med ÖB under en patrull i Mazar-e-Sharif. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
ÖB följer klarställandet av Falken inför start. Falken har använts i Afghanistan med mycket gott resultat.
ÖB följer klarställandet av Falken inför start. Falken har använts i Afghanistan med mycket gott resultat. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
EOD förevisar friläggande av upphittad ammunition för ÖB, chefen ATS och överste Hedlund.
EOD förevisar friläggande av upphittad ammunition för ÖB, chefen ATS och överste Hedlund. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
ÖB följer klarställandet av Falken inför start. Falken har använts i Afghanistan med mycket gott resultat. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
EOD förevisar friläggande av upphittad ammunition för ÖB, chefen ATS och överste Hedlund. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

– Det är av yttersta vikt att träffa soldater på plats och se hur förhållandena är, det ger mig underlag för beslut, säger ÖB.

Besöket syftar till att öka kunskapen om förhållandena i området och ge personalen i FS 16 möjlighet att på plats beskriva vilka möjligheter och begränsningar de upplever samt hur armétaktiska staben kan utveckla stödet för styrkan i Afghanistan. FS 16 har rekryterats ur den nordiska insatsstyrkan NBG och ÖB uttryckte att det har bidragit till att förbandet snabbt har kunnat ge operativ effekt.
– Jag känner en mycket stor tillfredsställelse med att vi har kunnat utnyttja kunskapen som bildades i NBG. En så hög grad av professionalism har jag aldrig sett tidigare. Jag upplever förbandet som oerhört starkt, sa ÖB i sitt tal till FS 16.

Camp Northern Lights inspekterades inför de kommande truppförstärkningarna. På campen byggs nya hus som ska husera den utökade styrkan. ÖB underströk vikten av att intensifiera säkerhetsarbetet inför presidentvalet senare i år.
– Valet blir en strategisk dag och vi ska hjälpa det här landet och folket att utvecklas på ett demokratiskt sätt, poängterade ÖB.

Besöket avslutades med att ÖB genomförde en patrull i centrala Mazar-e-Sharif. Lokala affärsinnehavare bjöd på nötter och samtalade med ÖB och överste Håkan Hedlund, chef för FS 16. Därefter blev det en snabb tur ut i terrängen för en fältlunch och förevisning av förbandets förmågor. Start och landning med UAV Falken genomfördes och EOD-gruppen förevisade röjning av upphittad ammunition.

Både ÖB och chefen för ATS samtalade med soldaterna om livet i Afghanistan. General Grundevik fick höra att det finns en bra förbandsanda och att intresset för fortsatt anställning som kontraktsanställd soldat är mycket stort.
– Jag tycker att det är bra att vi som är under insats får en möjlighet att föra en dialog direkt mot vår högste chef, säger löjtnant Christian Klasson.