Nyanställda sergeanter under utbildning på Amf 1

I mitten av januari påbörjades utbildningen för de 65 nyanställda sergeanterna vid Amfibieregementet. Sergeanterna har tidigare genomfört värnpliktsutbildning och vidareutbildas nu på Berga för att kunna bestrida befattningar som exempelvis gruppchef, kvartermästare och stridsbåtschef.

Nyanställda sergeanter utbildas på Amf 1. Foto: Försvarsmakten

Jobbet som anställd sergeant innebär också att utbilda och hjälpa förbandets värnpliktiga. Genom att vara nära våra värnpliktiga och agera föredömen så ska sergeanterna bidra till skapandet av högkvalitativa insatsförband inom Amfibiebataljonen.

Utbildningen är uppdelad i tre steg, grundläggande instruktörskurs – fyra veckor, ledarskapsutbildning – fem veckor och befattningsutbildning  cirka tolv veckor. Förutom kvalitativ befattningsutbildning läggs stor vikt på just ledarskapsutbildningen genom både praktik och teori. Efter godkänd ledarskapsutbildning erhåller även sergeanterna 7,5 civila högskolepoäng.

Efter grundläggande instruktörskurs och ledarskapsutbildningen kommer tjejerna och killarna fördelas på stridsbåtskompaniet, kustjägarkompaniet, skyttekompaniet, ledningskompaniet, underhållskompaniet och bevakningsbåtskompaniet.