Natos största EOD-övning

För femte året i rad och för elfte gången i en övningsserie, genomförs just nu Eodex 09 i Olavsvern utanför Tromsö i Norge. De nationer som har tackat ja till inbjudan får nu träna under extrema vinterförhållanden.

Franska mindykare tränar evakuering med hjälp av norsk helikopter. Foto: Franska marinen
Deltagande dykare som under första veckans momentövning just kommit ur vattnet.
Deltagande dykare som under första veckans momentövning just kommit ur vattnet. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten
Under andra veckan av övningen arbetar man dygnet runt. Här går solen upp över övningsområdet.
Under andra veckan av övningen arbetar man dygnet runt. Här går solen upp över övningsområdet. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten
När det är minus 20 grader och blåser 10 m/s är det mycket viktigt med säkerheten kring de olika momenten.
När det är minus 20 grader och blåser 10 m/s är det mycket viktigt med säkerheten kring de olika momenten. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten
Deltagande dykare som under första veckans momentövning just kommit ur vattnet. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten
Under andra veckan av övningen arbetar man dygnet runt. Här går solen upp över övningsområdet. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten
När det är minus 20 grader och blåser 10 m/s är det mycket viktigt med säkerheten kring de olika momenten. Foto: Christian Martin/Försvarsmakten

Eodex 09 syftar till att öva de deltagande nationerna inom området min- och ammunitionsröjning under, på och över vattenytan samt ombord och på land. Övningsområdet går från Grötsund i norr till Gratangen i söder och tyngdpunkten är i ett område runt Olavsverns marinbas och Tromsö.

I årets Eodex deltar tio nationer: Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Holland, Frankrike, Belgien, Estland och Turkiet. Dessa nationer bidrar tillsammans med totalt 23 EOD-grupper, varav 13 har röjdykarförmåga och tre har ammunitionsröjningshundar, samt ett så kallat WIT-team (Weapons Intelligence Team), vilket sammantaget gör övningen till den största EOD-övningen inom Nato under 2009.

Realistisk övning

Målet med Eodex 09 är att träna och evaluera deltagande EOD-team, både på land och till sjöss under extrema klimatförhållanden. För att nå detta mål är övningen uppdelad i två faser.

Första veckan som är en tillvänjnings- och acklimatiseringsfas ger teamen möjlighet att träna olika tekniker och procedurer under goda kontrollerade former. Upplägget ger också nationerna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till övriga deltagare.

Andra veckan fortsätter med fokus på tekniker och procedurer, men teamen får nu från övningsledaren även uppdrag baserade på ett fiktivt scenario. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av övningen relateras de olika momenten till verksamhet som deltagarna kan möta i en skarp situation, till exempel i ett insatsområde som Afghanistan.

Säkerheten i fokus

Övningsledningen lägger stor vikt vid säkerheten under en övning av detta slag. Träningen utförs i ett tufft vinterklimat och övningarnas karaktär och innehåll är förknippat med risker, varför kraven på goda fackmannakunskaper och väl inövade procedurer är höga.

För att uppnå högsta tänkbara säkerhet har man första veckan sex stationer där man bland annat tränar på bilkörning i arktiskt klimat, isdykning och sprängning under vattnet. Under andra veckan utökas stationerna till 21 stycken. För att behålla den höga säkerheten leds och evalueras alla övningsmoment av en eller flera säkerhetskontrollanter på varje station.

Svenskt deltagande

Från Sverige deltar 14 personer från Fjärde sjöstridsflottiljens röjdykardivision, som normalt är baserade i Skredsvik utanför Uddevalla. Chef för det svenska EOD-teamet är örlogskapten Thomas Johansson.
– Under första veckans momentövningar och systemkontroller har vi fått mycket bra feedback från övningsledningen och de DECT som följer oss i våra övningsmoment. När vi nu är inne på andra veckan kan vi konstatera att detta är en mycket lyckad och givande övning för alla deltagare, säger Thomas Johansson.

Han berättar vidare att deltagande nationer innan övningen beställer vad man vill öva. Sverige önskade utbildning för två grupper, första gruppen önskade öva landröjning av IEDD (hemmagjorda bomber) och andra gruppen ville öva EOD och röjdykning under vatten.

Transporten av den svenska dykerimaterielen genomförs med lastbil och personal från 43.underhållsdivisionen vid 4.sjöstridsflottiljen på Berga söder om Stockholm.
– Så långt har Eodex 09 varit en stor framgång. Saker går smidigare än under tidigare Eodex som genomförts och deltagarna ger utryck för att övningen är mycket lärorik och utvecklande. Så långt har allt gått över förväntningarna, säger den norske örlogskaptenen Jan Erik Hoff, övningsledare och chef för Norwegian Naval EOD Commando.