Mot ett fungerande rättssystem

Ett projekt för att bekämpa organiserad brottslighet i Afghanistan genomförs med stöd av den svenska utlandsstyrkan FS 16. Legal advisor Jakob Holmberg deltar som mentor i projektet Organized Crime Task Force (OCTF) som genomförs tillsammans med afghanska myndigheter i Mazar-e Sharif i provinsen Balkh i Afghanistan.

Jakob Holmberg inför möte med Organized Crime Task Force. I väskan har Jakob lagböcker som ska lämnas över till gruppens olika åklagare och poliser. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Den afghanska lagstiftningen är fundamentet för OTCF:s arbete. Legal advisor Jakob Holmberg lämnar över lagböckerna till åklagaren i Mazar-e Sharif.
Den afghanska lagstiftningen är fundamentet för OTCF:s arbete. Legal advisor Jakob Holmberg lämnar över lagböckerna till åklagaren i Mazar-e Sharif. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Den afghanska lagstiftningen är fundamentet för OTCF:s arbete. Legal advisor Jakob Holmberg lämnar över lagböckerna till åklagaren i Mazar-e Sharif. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Projektet leds och finansieras av EUPOL som är ett samarbetsorgan inom EU. EUPOL:s uppgift i Afghanistan är att bidra till att bygga upp det afghanska rättsväsendet. OCTF utgörs av en handplockad grupp afghanska poliser, åklagare och domare. De har valts ut då de anses som särskilt lämpade att arbeta i gruppen. Tre olika åklagare deltar i OCTF eftersom åklagarväsendet, till skillnad från i Sverige, är organiserat i tre grenar. Den första är NDS, som kan jämföras med Säpo. Den andra grenen utgörs av en militär åklagare vilken saknar motsvarighet i Sverige och den tredje av en allmän åklagare, som liknar motsvarigheten i Sverige.

– Rättssystemet i Afghanistan fungerar inte så bra. En polis tjänar 80 amerikanska dollar i månaden och en åklagare 100. Den lilla lönen räcker inte ens till att försörja familjen på, säger Jakob, som i det civila är kammaråklagare på Söderorts åklagarkammare i Stockholm.

Tanken med OCTF är att poliserna och åklagarna ska jobba tillsammans för att snabbare kunna samordna sina insatser i syfte att i slutändan kunna få kriminella lagförda för de brott som de är misstänkta för, utan att ovidkommande hänsyn styr arbetet.

– Hemma i Sverige är jag van vid att fatta beslut om tvångsmedel efter en föredragning av polis. Polisen verkställer sedan beslutet direkt. I Afghanistan fungerar det inte på samma sätt. Här är det lätt att annan ovidkommande hänsyn tas in i polisens arbete vilket gör att lagförandet av kriminella inte blir så effektivt, säger Jakob Holmberg.

OCTF är ett steg mot ett fungerande rättssystem i Afghanistan. Förutom stöd genom mentorskap har också lagböcker skänkts till projektet.

– Många små steg i rätt riktning kommer att stabilisera landet och ge afghanerna ett välförtjänt lugn och välstånd i framtiden. I den processen har rättsväsendet en nyckelroll, säger Jakob.

Den svenska ISAF-styrkan stödjer även den afghanska armén och polisen med utbildning och mentorskap i syfte att öka säkerheten i de fyra provinserna i PRT (Provincial Reconstruction Team) Mazar-e Sharif.