MNMP - never take yes for an answer

– Day patrol one, out, säger Ragnar Öfverholm när han stannat bilen och rapporterat var hastighetskontrollen skall upprättas. Arbetsspråket för de svenska militärpoliserna (MP) i Kosovostyrkan är engelska eftersom de jobbar helt integrerat med de andra nationernas MP i Multinational Military Policy Element (MNMP-E) inom KFOR.

MP övervakar regelbundet hur trafik- och alkoholreglerna efterlevs av KFOR:s personal. Foto: Maria Pålsson
Ragnar Öfverholm och Alexander Engström är två av de svenska militärpoliserna i kosovostyrkan.
Ragnar Öfverholm och Alexander Engström är två av de svenska militärpoliserna i kosovostyrkan. Foto: Maria Pålsson
Militärpolisen genomför alkoholkontroll utanför KFOR:s högkvarter.
Militärpolisen genomför alkoholkontroll utanför KFOR:s högkvarter. Foto: Maria Pålsson
- Det är bra att folk är nyktra, men det bästa var nog att våra chefer passerade förbi just när vi stod där och stoppade bilar, skrattar Engström och Öfverholm.
- Det är bra att folk är nyktra, men det bästa var nog att våra chefer passerade förbi just när vi stod där och stoppade bilar, skrattar Engström och Öfverholm. Foto: Maria Pålsson
Ragnar Öfverholm och Alexander Engström är två av de svenska militärpoliserna i kosovostyrkan. Foto: Maria Pålsson
Militärpolisen genomför alkoholkontroll utanför KFOR:s högkvarter. Foto: Maria Pålsson
- Det är bra att folk är nyktra, men det bästa var nog att våra chefer passerade förbi just när vi stod där och stoppade bilar, skrattar Engström och Öfverholm. Foto: Maria Pålsson

Militärpolisens uppgifter är förenklat att se till att KFOR:s personal sköter sig och att man håller sig till de regler som finns i insatsområdet. MP övervakar regelbundet hur trafik- och alkoholreglerna efterlevs.

– Den vanligaste situationen vi utreder är trafikolyckor, men vi har också vanlig ordningstjänst där vi ser till att det går lugnt till på camper och mässar. Ibland har vi eskorttjänst vid VIP-besök. I övrigt så jobbar vi precis som alla andra soldater i KFOR med att bidra till en säker miljö och fri rörlighet för alla, säger Alexander Engström.

Skydd för KFOR-personal och civila

Lokala myndigheter som Kosovo Police (KP) får inte stoppa och utreda KFOR-personal. Och på samma sätt får inte MP varken stoppa eller utreda lokalbefolkningen i Kosovo.

– Militärpolisen är ett skydd för både KFOR-personal och för civilbefolkningen i Kosovo, särskilt som det inte finns ordentligt fungerande försäkringsbolag och de civila myndigheterna har en del kvar i sin utveckling, fortsätter Ragnar Öfverholm.

– Det blir särskilt tydlig om det sker en trafikolycka mellan ett KFOR-fordon och ett civilt. Om inte MNMP finns så är det ingen som kontrollerar KFOR. Det är en viktig uppgift, säger Alexander Engström.

MP inom KFOR är helt integrerat och multinationellt och har jurisdiktion över all KFOR-personal oavsett nationalitet. Den enskilde militärpolisen ingår i en grupp med personal från olika nationer. Man jobbar sällan eller aldrig med militärpoliser av samma nationalitet. Att Engström och Öfverholm patrullerar tillsammans är ovanligt.

Multinationell miljö

Efter ungefär 4 månader i Kosovo så har de svenska militärpoliserna lärt sig hantera den multinationella miljön.

– Det är ett kul jobb, väldigt socialt och så får vi lära känna MP från andra länder. Annars skiljer sig inte själva jobbet så mycket, säger Alexander Engström. Men det är inte alltid en dans på rosor när man inte förstår varandra eller har olika sätt att jobba.

– Ett yes, yes på telefon kan betyda vad som helst så det är bäst att ta viktiga saker när man träffas, säger Ragnar Öfverholm. Tydlighet är A och O så jag tar så få viktiga saker som möjligt per telefon!

Den svenska styrkan har fem militärpoliser. De jobbar tillsammans med 29 andra MP från 4 länder - Irland, Finland, Lettland och Tjeckien. Alla MNMP i Multinational Task Force Centre (MNTF-C) är förlagda till den svenska campen men deras ansvarsområde sträcker sig över hela MNTF-C.(Kosovo är av KFOR indelat i fem områden, så kallade task forces. Kosovo är till ytan ungefär lika stort som Skåne.)

Hastighets- och alkoholkontroller

– Typiskt att det inte kom ett enda KFOR fordon förbi vår hastighetskontroll. Men de civilia fordonen sänker hastigheten även om vi inte får stoppa dem. Så visst har vi effekt på trafiken i stort bara genom att synas, säger Ragnar Öfverholm.

– Tidigare gjorde vi fler gemensamma hastighetskontroller med Kosovo Police. Men i takt med att de har utbildats och fått sin egen utrustning så arbetar de mer och mer på egen hand, förklarar Alexander Engström.

Lite senare upprättar Engström och Öfverholm en alkoholkontroll utanför den stora campen där KFOR:s högkvarter ligger. Här passerar många fordon av olika nationaliteter. Alla stannas och de flesta blåser utan vidare i alkometern. Inget finns att rapportera så militärpoliserna patrullerar snart vidare. Ryktet om en MP-kontroll sprids nämligen snabbt via radio.

– Det är bra att folk är nyktra, men det bästa var nog att våra chefer passerade förbi just när vi stod där och stoppade bilar, skrattar Engström och Öfverholm.

Rättvis och konsekvent

Både Engström och Öfverholm har gjort lumpen som MP och har sedan ingått i 16.MP-kompaniet som är ett beredskapsförband fram till december 2009. Två av de fem svenskarna är civila poliser i Sverige.

– De viktigaste egenskaperna för en MP är nog att vara rättvis och konsekvent. Du bör inte stressa upp dig och du måste stå för din bedömning och inte vika dig. Det gäller att göra snabba avvägningar och tänka efter före, sammanfattar Ragnar Öfverholm.

Både Engström och Öfverholm är ganska unga men de tycker inte att det ställer till med något i jobbet.

– Vi märker väldigt lite skillnad i bemötande, kanske ibland att någon äldre yrkesofficer med hög grad reagerar lite, säger Ragnar Öfverholm.

– Det är klart att det är en utmaning att leva så nära dem vi ska granska. Så vi umgås nog mest med våra MP-kollegor. Baksidan av jobbet är att vår grupp blir lite isolerad från övriga svenskar då, säger Alexander Engström.