Luftvärnsstudier för blandad elevskara

Lottor med lång erfarenhet från luftrumsövervakning blandades med kadetter och erfarna officerare på Luftvärnets stridsskolas (LvSS) nya grundkurs i luftvärn. I det nya skolsystemet har det som tidigare var en sammanhållen utbildning för blivande luftvärnsofficerare nu delats upp i enskilda kurser. Det gör det också möjligt för andra att få del av kunskaperna.

Maria Fjell, lotta från Luftrstidskolantycker att kursen har varit oerhört inspirerande och nyttig Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

– Det är första gången som vi vänder oss till andra än nya och blivande officerare, säger kurschef Roger Åhfelt, och både studerande och lärare har varit nöjda med kursen.

Under fem dagar har deltagarna studerat det svenska luftvärnets principer, stridsuppgifter och förmågor. Eftersom materiel och taktik förändras över tiden, liksom hotbilden, fungerar kursen som uppdatering även för mer erfarna luftvärnsofficerare.
– De som har varit med ett tag upplevde detta som nyttigt, säger Roger Åhfelt. Det har dykt upp en hel del nya begrepp, inte minst när det gäller NATO-sammanhang.

Den första grundkursen i luftvärn i det nya systemet har samlat 38 deltagare. Kadetter på YOP och sergeanter som slutför sin SOU går nu samma kurs som officerare från Lv 6 på befälsutbildning och fem lottor som tillhör flygvapnets insatsförband. Kursen har marknadsförts på bredare front än tidigare, och det har också gett resultat.
– Det är bra att det finns kunskaper om hur luftvärnet fungerar även inom andra förband och funktioner, säger Roger Åhfelt, det stärker den totala försvarsförmågan ytterligare.

Inspirerande utbildning

Maria Fjell, lotta vid Luftstridskolan och som till vardags jobbar som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset, tycker att kursen har varit oerhört inspirerande och nyttig.
– Vi lottor från olika Strilcentraler har blivit inbjudna till kursen, och det har varit väldigt lärorikt. Framför allt så har vi nu en kunskap om vad alla begrepp innebär. Jag har fått en betydligt bättre bild av luftvärnet och kan nu tolka innebörden av vad alla de symboler som tidigare var just det, säger Maria.

 – Mitt jobb som lotta är att vara Luftvärnsledarens högra hand och nu har jag fått en större insyn om den mångsidighet som luftvärnet har, det är inte bara flygplan som ska skjutas ner, utan så mycket mer. Kursen är jättebra för att få en bra bild av luftvärnet och jag hoppas att det är fler som kommer att gå den, den är bra för alla som kommer i kontakt med luftvärnet på något sätt, såväl officerare som civila.