Luftstridskrafterna och ledning

Luftstridskrafternas förmågor och tekniska system utvecklas i likhet med övriga Försvarsmakten mot interoperabilitet. – Det innebär att vi ska kunna samverka med andra i en internationell miljö istället för att satsa på nationella särlösningar, säger Försvarsmaktens flygvapeninspektör Anders Silwer.

Ledningssystemen i JAS 39 Gripen ska bytas ut för att bli interoperabla. Foto: Peter Liander/FBB

Inom ledningsområdet för JAS 39 Gripen innebär detta att Försvarsmakten har fattat beslut att överge en nationell särlösning avseende teknik och metodik för stridsledning. Det innebär också att nationella system i JAS 39 Gripen och infrastruktur på marken kan avvecklas. De system som Försvarsmakten kommer att övergå till används av i dag av våra grannländer.

Försvarsmakten har planerat för en övergång mellan de nationella systemen till de interoperabla utan att den operativa förmågan nedgår. De ekonomiska realiteterna inför utarbetandet av Försvarsmaktens svar på regeringens planeringsanvisningar 30 januari i år, gjorde att myndigheten har tvingats göra flera omplaneringar och prioriteringar.
– En av omplaneringarna innebär att införandet av vissa kommunikationssystem skjuts på framtiden. Konsekvensen av detta är att de nationella ledningsystemen för JAS 39 Gripen kommer att avvecklas innan de interoperabla är införda, säger Anders Silwer.

Försvarsmaktens nuvarande bedömning är att det mellan 2012 och cirka 2016 blir ett uppehåll när det gäller införandet av vissa delar av ledningssystemen.
– Exakt vad det här uppehållet innebär kan jag inte gå in på, det är sekretess och handlar om vår operativa förmåga, avslutar Anders Silwer.

Det underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen 30 januari i år är ett av de underlag som ligger till grund för den inriktningsproposition som regeringen förväntas lämna till riksdagen i vår.