Kurs för sekundärtransport med Hercules

Behovet av en kurs framkom i samband med Tsunami-händelsen, då två sekundärtransporter med Hercules av skadade och anhöriga genomfördes från Arlanda till Landvetter. Vid dessa tillfällen organiserades efter förfrågan av PKMC (Prehospitalt katastrofmedicinskt Centrum i Göteborg) de medicinska besättningarna av Lidköpings sjukhus.

Sjuksköterskorna Eva Strandqvist och Anna-Lena Fernhag samtalar med befälhavaren Rolf Nilsson efter flygningen. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten
Robert Nyström och Annika Hedelin som ansvarar för beredskapsfrågor inom Västra Götalandsregionen samt Karin Svensson.
Robert Nyström och Annika Hedelin som ansvarar för beredskapsfrågor inom Västra Götalandsregionen samt Karin Svensson. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten
Robert Nyström och Annika Hedelin som ansvarar för beredskapsfrågor inom Västra Götalandsregionen samt Karin Svensson. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Att valet föll på Lidköping var naturligt med tanke på den geografiska närheten till F 7, Transport- och specialflygenhetens, TSFE hemmabas, liksom det tidigare långvariga samarbetet mellan flygflottiljen och sjukhuset. 

Den övning som nu genomfördes är en renodlad befattningsutbildning som genomfördes på F 7 med fokus på säkerhet och samverkan. Personal ur TSFE redogjorde för rollspelet ombord mellan de olika befattningshavarna vid en flygning med Hercules. Övriga lektioner handlade om den säkerhetsmateriel såväl som medicinsk utrustning som medföljer vid flygning. Representanter ur Försvarsmedicincentrum i Göteborg deltog också.

Tillfälle gavs även att handgripligen prova på att rigga flygplanets lastutrymme med bårar. En höjdpunkt var den flygning som ingick med syftet att göra personalen bekant med miljön ombord när man är uppe i luften.

Toni Lifh ingick i besättningen som flygmaskinist:
– Det har varit mycket positivt och vi har nu fått en avstamp mot ett utvecklat samarbete.

Representanterna från Lidköpings sjukhus som representerade akut- och intensivvård samt anestesi är odelat positiva. Sjuksköterskan Karin Svensson säger att hon uppskattade kursen som på ett informellt och mycket intressant sätt medför ett mycket nyttigt erfarenhetsutbyte i båda riktningarna.

Verksamhetschef vid anestesikliniken/iva-kliniken i Lidköping, Robert Nyström:
– Vi är mycket stolta över uppdraget och jag upplever att såväl sjukhuset som personalen är mycket lämpade för uppgiften.

Han trycker även på närheten och att den vunna personkännedomen är mycket värdefull vid en eventuell framtida insats.