Konkret kunskap om kyla

Kunskap om hur man uppträder i vintermiljö är viktig såväl för Försvarsmaktens förmåga att lösa olika uppgifter som för den enskilda individens möjlighet att överleva under extrema förhållanden. Under tre dagar fick en grupp ungdomar från Försvarsutbildarna i Södermanland en möjlighet att lära sig några av grunderna i Försvarsmaktens vinterförmåga.

Med isdubbar och kraftiga bensparkar gäller det att ta sig upp på isen igen. Det ska ske i samma riktning som man kom ifrån. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Förberedelser inför hoppet. Trots att det var frivilligt valde en stor del av deltagarna att skaffa sig konkret kunskap om kyla genom att hoppa i den upphuggna vaken.
Förberedelser inför hoppet. Trots att det var frivilligt valde en stor del av deltagarna att skaffa sig konkret kunskap om kyla genom att hoppa i den upphuggna vaken. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
För sent att ångra sitt beslut. Isvakshoppet var dock bara en del av den tre dagar långa utbildningen.
För sent att ångra sitt beslut. Isvakshoppet var dock bara en del av den tre dagar långa utbildningen. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Inne i värmen igen. Efter att ha genomfört momentet i isvaken fick deltagarna byta om i ett uppvärmt tält.
Inne i värmen igen. Efter att ha genomfört momentet i isvaken fick deltagarna byta om i ett uppvärmt tält. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Förberedelser inför hoppet. Trots att det var frivilligt valde en stor del av deltagarna att skaffa sig konkret kunskap om kyla genom att hoppa i den upphuggna vaken. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
För sent att ångra sitt beslut. Isvakshoppet var dock bara en del av den tre dagar långa utbildningen. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Inne i värmen igen. Efter att ha genomfört momentet i isvaken fick deltagarna byta om i ett uppvärmt tält. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

I skarp kontrast mot den snövita isen framstår vattnet i den nyligen upphuggna vaken som svart. Att vattnet är minst lika kallt som det är mörkt framstår också med all önskvärd tydlighet för den som vågar doppa ett finger eller till och med en hel hand. De ungdomar som samlats för vinterutbildning strax utanför Strängnäs planerar dock att doppa betydligt mer än så. Förmågan att kunna ta sig upp igen efter att helt och hållet gått igenom isen är ett av de moment som övas under den tre dagar långa vinterutbildningen.

Martin Norén är en av de ungdomar som en bit upp på land förbereder sig för att hoppa i vaken. Han har taktiken tydligt klar för sig:
– Det gäller att andas lugnt, undvika chock och behålla kontrollen så man vet var man är och åt vilket håll man ska ta sig upp. Det vill säga åt det håll från vilket man kom när man gick igenom isen, det är där man kan vara mest säker på att isen har bärförmåga, säger han.

Momentet att hoppa i en isvak är frivilligt men gruppen av ungdomar som gör sig redo är stor. I väntan på sin tur gäller det att hålla sig i rörelse för att behålla kroppsvärmen i den nedkylda luften. Det varma och inbjudande tält som slagits upp några meter bort är reserverat för dem som redan gjort sitt dopp och som ska byta om till torra kläder.
– När vi hoppar i har vi heltäckande kläder, isdubbar samt en säkerhetslina fäst med en fempunktssele kring kroppen, berättar Martin Norén.

En och en går ungdomarna tillsammans med tre instruktörer ut till isvaken. Om någon hyser den minsta tvekan inför hoppet är det ingenting som hinner märkas av åskådarna som radat upp sig på stranden. Väl i lyckas alla snabbt vända sig om, be den ansvarige instruktören om tillstånd att få ta sig upp och efter klartecken för detta dra sig upp enbart med hjälp av isdubbar och kraftiga bensparkar. Sedan är det snabbt upp till tältet, det torra ombytet och det utbildningsmärke i form av guldisbjörnen som tilldelas alla som genomfört momentet.

Totalt 36 ungdomar deltar under ledning av 16 instruktörer under utbildningen som pågår från fredag till söndag. Förutom momentet med isvak övas bland annat sjukvård med inriktning på köldskador, skidåkning, utspisning i vintermiljö, skytte och orientering.
– Hälften av deltagarna, som gör sin första vinterutbildning, bor i tält. Den andra, mer erfarna hälften, ligger i bivack, berättar kapten Sara Aldrin, utbildningsbefäl vid Södermanlandsgruppen som arrangerar utbildningen.

Redan innan de anlände till kursen hade ungdomarna förberett sig genom en teoretisk hemläxa. Den behandlade bland annat hur man klär sig och hur man ska agera för att klara sig i sträng kyla.
– I den förberedande teoriutbildningen ingick också kunskap om hur kropp och hjärna reagerar på extrema förhållanden då det gäller kyla, vind och väta, säger Sara Aldrin.