Kirurgisk förmåga till EU-styrka

När riksdagen fattat beslut och den svenska sjöstyrkan ME01 kan påbörja sitt uppdrag i Adenbukten kommer förbandet att ha kvalificerad medicinsk förmåga ombord. På korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö finns läkare som tillsammans med sjukvårdsutbildade sjömän ska kunna lösa uppkomna medicinska problem ombord. På styrkans stödfartyg, HMS Trossö, ingår också en kirurgisk enhet.

HMS Stockholm. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
Räddningstjänstövning ombord på korvetten HMS Gävle. Sjukvårdsutbildade kockar tar hand om skadad.
Räddningstjänstövning ombord på korvetten HMS Gävle. Sjukvårdsutbildade kockar tar hand om skadad. Foto: Försvarsmakten
Räddningstjänstövning ombord på korvetten HMS Gävle. Sjukvårdsutbildade kockar tar hand om skadad. Foto: Försvarsmakten

– Eftersom det är första gången som vi blir involverade i den här typen av verksamhet är det svårt att förutse vilka typer av hot som föreligger, säger marinöverläkaren, kommendörkapten Carl Johanson.

– Därför tar vi det säkra före det osäkra och förser våra fartyg med en riktigt kvalificerad resurs i form av både kirurg och narkosläkare, som tillsammans med tre specialistutbildade sjuksköterskor ska kunna utföra livräddande kirurgi och viss eftervård ombord.

Förberedelserna för förbandet är redan långt gångna i Karlskrona, där styrkan idag är baserad.  Fartygen kompletteras och utrustas för att kunna verka i nya miljöer. Huvuddelen av förbandets personal är redan rekryterad och utbildas nu för att kunna lösa sina uppgifter. Det gäller inte de medicinalbefattningar som nu tillförts ME01.
– Eftersom beslutet att förstärka vår medicinska förmåga fattades i förra veckan börjar vi nu rekryteringen av dessa kompetenser. Det innebär att vi med kort varsel kommer att anställa kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård. Det vi söker är givetvis duktiga och professionella yrkesmän, men vi ser också gärna att de har sjövana, fortsätter Carl Johanson.

Det är en tuff uppgift som väntar de drygt 150 officerare, sjömän och soldater som ska bidra till skyddet av FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar till det nödlidande Somalia. Det gäller inte minst de medicinska utmaningarna, både till sjöss men också under de perioder då fartygen ligger i hamn. Trots detta är förutsättningarna för att kunna lösa de medicinska frågorna goda.

Johan Wahlgren på Försvarsmedicincentrum, telefon 031-69 20 58 alt 070-569 36 54, eller Lars Svensson på Tredje sjöstridsflottiljen, 0709-825 739, svarar gärna på frågor om de medicinska befattningarna för ME01.

Läs mer om utlandstjänst och ansök här.