Kamp med nya grepp

Officerare från Bodens garnison förbereder sig inför nästa inryckning. Det pågår närkampsträning så svetten lackar. Något som numera är en del av dagens värnpliktsutbildning.– De värnpliktiga uppskattar utbildningen enormt mycket, säger Patrik Lassi, huvudinstruktör vid A 9.

Erik Ottersgård, I 19, och Georg Ericsson, A 9, fokuserade på att i första hand försvara. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Patrik Lassi, huvudinstruktör vid A 9, parerade slag med öppna händer. "De värnpliktiga får 16 timmars utbildning uppdelad på några tillfällen."
Patrik Lassi, huvudinstruktör vid A 9, parerade slag med öppna händer. "De värnpliktiga får 16 timmars utbildning uppdelad på några tillfällen." Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Fredrik Forsberg, till vänster, har som mål att bli närkampsinstruktör vid A 9. ”Jag tycker träningen är kul och man blir helt slut i kroppen.”
Fredrik Forsberg, till vänster, har som mål att bli närkampsinstruktör vid A 9. ”Jag tycker träningen är kul och man blir helt slut i kroppen.” Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Patrik Lassi, huvudinstruktör vid A 9, parerade slag med öppna händer. "De värnpliktiga får 16 timmars utbildning uppdelad på några tillfällen." Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Fredrik Forsberg, till vänster, har som mål att bli närkampsinstruktör vid A 9. ”Jag tycker träningen är kul och man blir helt slut i kroppen.” Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

I och med ett ökat internationellt engagemanget har förmågan att kunna verka i bebyggelse blivit viktig. Numera genomförs insatser i en miljö med korta konfrontationsavstånd och där det kan vara svårt att hinna använda sitt vanliga vapen.
– Historien påvisar att när man behärskar strid i bebyggelse har man störst möjlighet att hantera konflikter. Nu äntligen utbildar vi soldaten att verka på alla avstånd. Vi är duktig på att utbilda på våldsanvändning på milslånga avstånd, till exempel med artilleri, men mindre bra på det avstånd soldaten kan utsättas för under patrulleringar vid internationella uppdrag. Nämligen det korta på halvmeter upp till några meter, säger Patrik Lassi.

Pipstöt och kolvslag

Försvarsmakten har tidigare utbildat de värnpliktiga i en grundläggande närkamp där man använde vapnet och gjorde pipstöt och kolvslag. Under början på 2000 talet likställdes Försvarsmaktens utbildning för närkamp.
– Närkampen ger soldaten en möjlighet att gradera sin verkan och inte bara använda det traditionella sättet för att lösa uppkomna situationer. Vilket är mycket viktigt just vid internationella insatser där en enskild soldats agerande eller beslut kan påverka en hel operation, säger Patrik Lassi.

Efter några års testande av olika kampsporter/självförsvarstekniker valde Försvarsmakten den israeliska varianten.
– Våren 2002 genomfördes den första instruktörskursen och har pågått kontinuerligt sedan dess, säger Patrik Lassi.
2006 utbildades de första instruktörerna i Boden och än finns det för få instruktörer sett till det behov som finns. Men enligt Patrik Lassi jobbas det på att förändra den situationen.