Isvaksbad och ensamdygn

På torsdagen gick kadetterna ut för att genomföra isvaksbad på en sjö någon kilometer utanför regementsområdet. Efter isvaksbadet gick de vidare för att tillbringa natten utomhus med enbart sovsäck och ett väderskydd. Det sistnämnda kan behövas med tanke på att det snöade i stort sett hela torsdagen och prognosen lovade fortsatt snöfall under natten.

Kadett Mikael Arding på väg ner i vattnet. Foto: Lars O Nilsson
Efter badet är det högsta fart till ombyte innan man blir nerkyld.
Efter badet är det högsta fart till ombyte innan man blir nerkyld. Foto: Lars O Nilsson
En samekvinna berättar för kadetterna hur de bygger upp sin boplats.
En samekvinna berättar för kadetterna hur de bygger upp sin boplats. Foto: Lars O Nilsson
Major Nicklas Edman beskriver uppbyggnaden av en militär förläggningsplats i vintermiljö. Observera det maskerade tältet i bakgrunden.
Major Nicklas Edman beskriver uppbyggnaden av en militär förläggningsplats i vintermiljö. Observera det maskerade tältet i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson
Efter badet är det högsta fart till ombyte innan man blir nerkyld. Foto: Lars O Nilsson
En samekvinna berättar för kadetterna hur de bygger upp sin boplats. Foto: Lars O Nilsson
Major Nicklas Edman beskriver uppbyggnaden av en militär förläggningsplats i vintermiljö. Observera det maskerade tältet i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson

Isvaksbadet som genomfördes på torsdagen inleddes med en förevisning av kadettkompaniets lärare och kompaniledning. Den som förevisade hur isvaksbadet skall gå till för kadetterna var plutonchefen på andra pluton, kapten Patrik Wigert. Direkt efter det gick även kompanichefen major Mats Hedberg i den ena vaken och hans ställföreträdare, eller sekond som han som sjöofficer föredrar att kalla sig, kapten Andreas Rydin gick i den andra vaken.

När förevisningen var klar, var det dags för kadetterna att bada. Badet genomförs för att kadetterna skall ha gjort det under kontrollerade former som en förberedelse för ifall de skulle gå genom isen vid något tillfälle. De har då mycket större chans att klara den situationen. Eftersom det var ca -15° i luften och blåste en vind på 5 m/sek skedde ombyte inför badet och efter badet inne i uppvärmda tält. Risken är annars stor att man får kylskador. Normalt sker ombyte utomhus.

Många av kadetterna har genomfört isvaksbad tidigare och konstaterade bara att det var lika kallt som vanligt. För dem som inte badat tidigare var det sannolikt skönt att inte behöva byta om utomhus första gången.

Förutom isvaksbadet fick kadetterna se hur en boplats för samer kan se ut. En samekvinna berättade hur en kåta är konstruerad och hur den används. På platsen fanns även två renar, vilket antagligen ett flertal kadetter inte hade sett i verkligheten tidigare. Den samiska boplatsen visades för att kunna göra en jämförelse med den militära förläggningsplatsen med tält som också visades. I många avseenden används samma principer på den militära förläggningsplatsen som på den samiska.

Under senare delen av eftermiddagen gick kadetterna vidare ut på övningsfältet för att komma till den plats där de skulle tillbringa ensamdygnet. Förhoppningsvis kommer någon av kadetterna att beskriva hur den natten och de följande dagarna på övningen upplevdes när de kommer tillbaka till Stockholm om en knapp vecka.