IA 09 - beredd stödja Kosovostyrkan

Vart går den här vägen? Vilka metoder använder ni för att rapportera? Hur samverkar ni med andra enheter inom KFOR och med lokala myndigheter? Frågorna är många när chefen för den strategiska reserven IA 09 major Andreas Jonsson besöker Kosovo.

Flera fordonspatruller genomförs i det svenska ansvarsområdet. Chefen IA 09 besöker Preoce, en Kosovoserbisk by. Foto: Maria Pålsson
Det svenska ansvarsområdet ligger söder om Pristina och innehåller omväxlande landsbygd och samhällen.
Det svenska ansvarsområdet ligger söder om Pristina och innehåller omväxlande landsbygd och samhällen. Foto: Maria Pålsson
Pristinas södra förorter ligger också i det svenska området. Här utsikt från Veternik ridge söder om Pristina.
Pristinas södra förorter ligger också i det svenska området. Här utsikt från Veternik ridge söder om Pristina. Foto: Maria Pålsson
I det svenska ansvarsområdet ligger ”triaden”, de tre serbdominerade byarna Preoce, Laplje Selo och Caglavica. Här ett nybyggt bostadsområde i Caglavica.
I det svenska ansvarsområdet ligger ”triaden”, de tre serbdominerade byarna Preoce, Laplje Selo och Caglavica. Här ett nybyggt bostadsområde i Caglavica. Foto: Maria Pålsson
Det svenska ansvarsområdet ligger söder om Pristina och innehåller omväxlande landsbygd och samhällen. Foto: Maria Pålsson
Pristinas södra förorter ligger också i det svenska området. Här utsikt från Veternik ridge söder om Pristina. Foto: Maria Pålsson
I det svenska ansvarsområdet ligger ”triaden”, de tre serbdominerade byarna Preoce, Laplje Selo och Caglavica. Här ett nybyggt bostadsområde i Caglavica. Foto: Maria Pålsson

– Det är ingen förutsättning, men det underlättar absolut att chefen tidigare har tjänstgjort i utlandsstyrkan just här i Kosovo, säger plutonchefen kapten Erik Hopkins. Den största utmaningen för oss som planerar genomgångarna är ju att vi ju faktiskt inte vet i vilken typ av situation IA09 skulle behöva förstärka i Kosovo. Därför måste vi tänka brett och jobba med flera olika möjliga scenarier.

Strategisk reserv

IA09 är en strategisk reserv som med kort varsel ska kunna stödja den artonde svenska insatsen i Kosovo (KS18). Under den sista veckan i februari besökte man Camp Victoria och det svenska ansvarsområdet söder om Pristina för att uppdatera sig om läget och påbörja en dialog med befälen på plats. 
– Det är faktiskt något av det allra viktigaste att vi får träffa varandra och får klart för oss hur det fungerar på plats just nu. Samtidigt vill vi få möjlighet att förklara vilka erfarenheter och kunskaper vi har som ska stödja KS18, säger Andreas Jonsson.

Anpassad utbildning

IA09 utbildas av K3 i Karlsborg och kommer att vara i beredskap från 1 april 2009 till 30 september 2010. Delar av styrkan kommer löpande att ha en högre beredskap på 10 dagar.
– Erfarenheterna från vårt besök här i Kosovo gör att vi kan utbilda vårt förband på rätt sätt, fortsätter Andreas Jonsson. Utmaningen är dessutom att vi skall kunna sättas in överallt där Sverige ha större truppbidrag utomlands. Det betyder att vi ska kunna stödja både i Kosovo och i Afghanistan. Det ställer höga krav eftersom insatsområdena är väldigt olika.

Mycket är sig likt

Under veckan får Andreas Jonsson och hans kollegor föredragningar om läget, insyn i aktuella operationsplaner och så genomförs flera fordonspatruller i det svenska ansvarsområdet.
– Jag tjänstgjorde i Kosovo i den 8e svenska insatsen under 2003. Mycket är sig likt, landet har fortfarande problem med hög arbetslöshet och elförsörjning. Samtidigt är det mindre etniska spänningar än det var när jag var här förra gången. KFORs arbete har också ändrats en hel del i och med att lokala myndigheter tar över allt mer. Men den mest påtagliga skillnaden som jag ser när vi åker runt är att det har byggts så mycket nya hus, säger Andreas Jonsson.