"Happy shooting" säkerhetshot vid ettårsdag

Ettårsdagen av Kosovos självständighetsförklaring firades på tisdagen. – I vårt ansvarsområde finns det inga rapporter om några etniskt motiverade konflikter i samband med firandet. Det mesta gick lugnt till, säger kompanichefen major Johnny Eriksson. Däremot förekom det, precis som på nyårsaftonen, så kallade happy shootings.

Inför ettårsdagen av Kosovos självständighetsförklaring smyckades Pristina med flaggor. Foto: Maria Pålsson
Det svenska skyttekompaniet samverkade med Kosovo Police under firandet.
Det svenska skyttekompaniet samverkade med Kosovo Police under firandet. Foto: Maria Pålsson
Skyttekompaniets andra pluton förbereder upprättade av en yttre avspärrning.
Skyttekompaniets andra pluton förbereder upprättade av en yttre avspärrning. Foto: Maria Pålsson
Kosovo Police påbörjar sin utredning på platsen.
Kosovo Police påbörjar sin utredning på platsen. Foto: Maria Pålsson
Det svenska skyttekompaniet samverkade med Kosovo Police under firandet. Foto: Maria Pålsson
Skyttekompaniets andra pluton förbereder upprättade av en yttre avspärrning. Foto: Maria Pålsson
Kosovo Police påbörjar sin utredning på platsen. Foto: Maria Pålsson

Ett övergivet hus i området besköts med finkalibrig eld ovetandes om att det fanns svensk KFOR-personal i närheten.
– Happy shootings är ett generellt och oberäkneligt hot mot den allmänna säkerheten och något som KFOR ingriper emot. I det här fallet skulle en svensk patrull undersöka skottlossning man uppfattat i området. När man grupperade vid ett övergivet hus kom man plötsligt ofrivilligt i skottriktningen, säger Johnny Eriksson.

Varken KFOR-personal eller civila i området kom till skada. Den svenska QRF-styrkan (quick reaction force) och sjukvårdsgrupp var snabbt på platsen. En yttre avspärrning upprättades i väntan på att Kosovo Police (KP) skulle komma till platsen för att påbörja en utredning. All personal återvände utan vidare incidenter till egen camp under natten.
– Vid en så kallad happy shooting skjuter man oftast upp i luften med skarpladdade vapen för att fira något särskilt, som t ex en helgdag eller ett bröllop, säger samverkansofficeren kapten Daniel Skånberg.

KFOR, och därmed det svenska skyttekompaniet Bravo company (B-coy), hade höjd beredskap under ettårsdagen av Kosovos självständighetsförklaring. Extra patruller var i rörelse för att säkerställa att allt gick lugnt till. Många i Kosovo var lediga från jobb och skola. Bilar och byggnader smyckades med flaggor, och tusentals människor samlades i Pristina för att fira med utomhuskonsert och fyrverkerier.

Snart tio år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo. En av KFOR:s uppgifter är att upprätthålla en säker och trygg miljö i Kosovo därför ingriper man och omhändertar vapen och ammunition.