"Happy shooting" säkerhetshot vid ettårsdag

Ettårsdagen av Kosovos självständighetsförklaring firades på tisdagen. – I vårt ansvarsområde finns det inga rapporter om några etniskt motiverade konflikter i samband med firandet. Det mesta gick lugnt till, säger kompanichefen major Johnny Eriksson. Däremot förekom det, precis som på nyårsaftonen, så kallade happy shootings.

Ett övergivet hus i området besköts med finkalibrig eld ovetandes om att det fanns svensk KFOR-personal i närheten.
– Happy shootings är ett generellt och oberäkneligt hot mot den allmänna säkerheten och något som KFOR ingriper emot. I det här fallet skulle en svensk patrull undersöka skottlossning man uppfattat i området. När man grupperade vid ett övergivet hus kom man plötsligt ofrivilligt i skottriktningen, säger Johnny Eriksson.

Varken KFOR-personal eller civila i området kom till skada. Den svenska QRF-styrkan (quick reaction force) och sjukvårdsgrupp var snabbt på platsen. En yttre avspärrning upprättades i väntan på att Kosovo Police (KP) skulle komma till platsen för att påbörja en utredning. All personal återvände utan vidare incidenter till egen camp under natten.
– Vid en så kallad happy shooting skjuter man oftast upp i luften med skarpladdade vapen för att fira något särskilt, som t ex en helgdag eller ett bröllop, säger samverkansofficeren kapten Daniel Skånberg.

KFOR, och därmed det svenska skyttekompaniet Bravo company (B-coy), hade höjd beredskap under ettårsdagen av Kosovos självständighetsförklaring. Extra patruller var i rörelse för att säkerställa att allt gick lugnt till. Många i Kosovo var lediga från jobb och skola. Bilar och byggnader smyckades med flaggor, och tusentals människor samlades i Pristina för att fira med utomhuskonsert och fyrverkerier.

Snart tio år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo. En av KFOR:s uppgifter är att upprätthålla en säker och trygg miljö i Kosovo därför ingriper man och omhändertar vapen och ammunition.