God beredskap vid Trängregementet

I onsdags inleddes beredskapsövning Karl. Regementschefen ville kontrollera, utbilda och öva beredskapskompaniet när det gäller larmning, materiel och personal i syfte att kunna möta kraven från Arméns taktiska stab, ATS, avseende eventuell skarp insats, övning eller kontroll.

Beredskapsövning Karl. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Beredskapskompaniets chef, major Tony Bohman, mottog under onsdagen order om att "ställa kompaniet på fötter". Personal ringdes in och därigenom kontrollerades att larmlistorna var rätt. Under torsdagen och fredagen kontrollerades att materiel, stridsportioner och fordon fanns på rätt plats och i rätt antal.

Under måndagen påbörjades utbildningen med tillpassning av skyddsmask och fotmarsch. Tisdagen och onsdagen ägnades åt inskjutning av vapen och skyddsvaktsutbildning.
– Alla ska med regelbundna intervaller förnya sin skyddsvaktsutbildning.Vi ska ha förståelse för skyddslagen och kunskap om hur man får agera som skyddsvakt, berättar Tony Bohman.

Alla som deltog i utbildningen gjorde det med gott resultat.