Försvarsmakten tar över värdegrundsprojektet

Värdegrundsarbetet som Bikupan genomfört ska inom ett halvår tas över av Försvarsmakten. Därför kommer upphandlingsenheten på FMLOG i morgon onsdag att ha ett möte med Bikupan AB för att få till ett avtal som båda parterna är nöjda med.

– Det är viktigt att vi nu tar till vara den värdefulla kunskap som Bikupan samlat in och bearbetat, säger personaldirektör Lars Norrström.

Hur mycket det kommer att kosta Försvarsmakten att få underlaget är just nu inte klart.