Förbereder sig inför NBG 11

Förberedelserna inför nästa omgång av Nordic Battlegroup är i full gång. Kärnan i styrkans stab är samlade i Enköping för planering, teambuilding – och engelskalektioner.

Överstelöjtnant Pether Oscarsson och överste Mikael Frisell löser engelskauppgifter. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Överste Mikael Frisell, stabschef för NBG lämnar för första gången av staben och tre av NBG:s förbandschefer till chefen för NBG 11, brigadgeneral Stefan Andersson. I bakgrunden syns major Per Beckman från LedR som är chef för stabskompaniet.
Överste Mikael Frisell, stabschef för NBG lämnar för första gången av staben och tre av NBG:s förbandschefer till chefen för NBG 11, brigadgeneral Stefan Andersson. I bakgrunden syns major Per Beckman från LedR som är chef för stabskompaniet. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Diskussionsövningar på engelska står på programmet. Goda språkkunskaper och sociala färdigheter är viktigt när man arbetar i en internationell miljö.
Diskussionsövningar på engelska står på programmet. Goda språkkunskaper och sociala färdigheter är viktigt när man arbetar i en internationell miljö. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Brigadgeneral Stefan Andersson, högsta chefen för Nordic Battle Group, bläddrar i ett engelskalexikon tillsammans med lärarinnan Kristi Kleijn.
Brigadgeneral Stefan Andersson, högsta chefen för Nordic Battle Group, bläddrar i ett engelskalexikon tillsammans med lärarinnan Kristi Kleijn. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Överste Mikael Frisell, stabschef för NBG lämnar för första gången av staben och tre av NBG:s förbandschefer till chefen för NBG 11, brigadgeneral Stefan Andersson. I bakgrunden syns major Per Beckman från LedR som är chef för stabskompaniet. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Diskussionsövningar på engelska står på programmet. Goda språkkunskaper och sociala färdigheter är viktigt när man arbetar i en internationell miljö. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Brigadgeneral Stefan Andersson, högsta chefen för Nordic Battle Group, bläddrar i ett engelskalexikon tillsammans med lärarinnan Kristi Kleijn. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Första halvåret 2011 ska en styrka på drygt tvåtusen man från Estland, Finland, Irland, Norge och Sverige stå till EU:s förfogande, beredda att rycka ut i internationella insatser. Största delen av styrkan, cirka 1 600 personer, kommer att vara svenskar. Det är andra gången som Sverige är med och sätter upp en sådan styrka. Första gången var 2008, och snart är det alltså dags igen. Styrkans stab, som går under namnet Force Headquarters, FHQ, har redan påbörjat förberedelserna.
– Kärnan i staben träffas ungefär en gång i månaden för att skapa grunderna för fortsatt samarbete. Den första juni ska hela staben vara på plats och börja verka, säger överste Mikael Frisell, stabschef.

Fullt bemannad kommer staben att bestå av cirka 100 personer, varav ungefär 60 ska arbeta på heltid. Ett trettiotal av medlemmarna kommer att komma från de andra medlemsländerna: Estland, Finland, Irland och Norge.

För att kunna kommunicera i en internationell miljö krävs goda språkkunskaper. Därför är lärarinnan Kristi Kleijn från All-International Language Training på plats för att öva stabsmedlemmarna i att föra diskussioner på engelska.
– De kommer att behöva interagera med personer från många olika länder. Därför tränar vi bland annat mötesteknik och hur man bygger sociala kontakter, säger Kristi Kleijn.