Förändrade fysiska krav

Försvarsmakten genomför just nu en ominriktning. Nu är det insats som gäller, både internationellt och nationellt. En förändring som medför att personalen ställs inför andra krav än tidigare - även de fysiska.

Över minuten låg Marcus Hurtig, A 9, och genomförde backups. Ett resultat som var klart över kravet vad han ska klara. ”Helt klart krampar det i ryggslut och lår, sa han efteråt” Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Andreas Landerstedt, A 9, visar hur situps går till. Ett moment bland flera vid det så kallade tilläggskravet.
Andreas Landerstedt, A 9, visar hur situps går till. Ett moment bland flera vid det så kallade tilläggskravet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Bom/räck, genomförs genom att man ska hänga så länge som möjligt. Här gör Anna Lind ett bra resultat.
Bom/räck, genomförs genom att man ska hänga så länge som möjligt. Här gör Anna Lind ett bra resultat. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Här visas sättet att mäta vid det så kallade vertikala upphoppet. Beroende på vilken grupp man tillhör i organisationen har man olika krav.
Här visas sättet att mäta vid det så kallade vertikala upphoppet. Beroende på vilken grupp man tillhör i organisationen har man olika krav. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Andreas Landerstedt, A 9, visar hur situps går till. Ett moment bland flera vid det så kallade tilläggskravet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Bom/räck, genomförs genom att man ska hänga så länge som möjligt. Här gör Anna Lind ett bra resultat. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Här visas sättet att mäta vid det så kallade vertikala upphoppet. Beroende på vilken grupp man tillhör i organisationen har man olika krav. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Tidigare hade anställda vid försvarsmakten ett fysiskt baskrav. Där ingick kartläsning, styrka, kondition och skjutprov och det gällde officerare i första hand, men även civila kunde genomföra testerna.

Andra fysiska krav

I dag gäller något helt annat. Alla anställda både civila och officerare ska årligen genomföra en fysisk grundnivå. Den består i att sätta upp ett individuellt träningsmål som följs upp och utvärderas. Med tre timmar uppdelade på två träningspass i veckan ska de nå sina egna uppställda mål.

Tilläggskrav för vissa

Till grundnivån tillkommer ett tilläggskrav för viss personal. Det gäller anställda med befattning i en insatsorganisation, alltså de som står i beredskap på något sätt och personal med befattningar i brigadstaben. Kraven är alltså olika. En jägare- och markstridssoldat har högre fysiska krav än en i stabsbefattning.

– Att uppnå en fysisk grundnivå bland våra anställda vid A 9 ska vara en del av vår kärnverksamhet, säger Lars Johansson, idrottsansvarig.
– Vi ska jobba med attityder så att fysisk träning är en naturlig del av arbetet. Vi ska också arbeta för att alla anställda ska klara av tilläggskraven och göra sina fysiska kontroller som en självklar och årlig uppgift.
Det här är ett steg för att alla ska vara fysiskt beredda på att göra en insats av nationell eller internationell karaktär.
Som det ser ut i dag kommer Bodens garnison genomföra dessa utbildningskontroller i fysisk standard och tilläggskrav under våren och hösten.