De är framtida rådgivare i genderfrågor

På fredagen avslutades den första delen av kursen Gender Field Advisor, vars mål är att utbilda framtida Gender Advisors till uppdrag i internationella operationer. Intresset för att delta har varit mycket stort.– Vi har fått tacka nej till många sökande, säger Charlotte Isaksson, Gender Advisor på Högkvarterets insatsstab och en av kursens arrangörer.

I förgrunden från vänster: Karin Franzén, Susanne Nyborg, MajaHerstad, Helene Hoffman och Robert Wildow diskuterar dagens case-övning. Foto: Eva Åkesson
Gillian Holmes, FN:s Coordinator för frågor om Sexual Violence in Conflict, höll en uppskattad föreläsning om våld mot kvinnor i konflikter.
Gillian Holmes, FN:s Coordinator för frågor om Sexual Violence in Conflict, höll en uppskattad föreläsning om våld mot kvinnor i konflikter. Foto: Eva Åkesson
Gillian Holmes, FN:s Coordinator för frågor om Sexual Violence in Conflict, höll en uppskattad föreläsning om våld mot kvinnor i konflikter. Foto: Eva Åkesson

22 kursdeltagare samlades på onsdagen på Polishögskolan i Sörentorp utanför Stockholm för att påbörja utbildningen Gender Field Advisor (GFA). Det var en stor spännvidd bland deltagarna, som kom från olika organisationer och hade civil såväl som militär bakgrund.

Utbildningen är myndighetsgemensam och samarbetet består av Försvarsmakten, Polisen, Räddningsverket samt Folke Bernadotteakademin . Detta är andra gången som en GFA-utbildning hålls och efterfrågan av personer med GFA-kompetens är stor.

Kjell Larsson, chef för Internationella enheten vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), inledde första dagen med att beskriva behovet av GFA för ”stort och akut”. Anna Stenborg, en av arrangörerna och även hon från MSB, uppmanade deltagarna att vara ifrågasättande och att hela tiden ha ett genderperspektiv med sig i bagaget.

Att ha ett uppdrag som GFA innebär bland annat att man arbetar som rådgivare åt chefen för insats men också övrig stab, genomför utbildningar och gör genderanalyser. Under de tre dagar som första delkursen pågick var det meningen att kursdeltagarna skulle få en inblick i och förståelse för hur det är att arbeta som GFA och vilka utmaningar det innebär. Genom att jobba med olika case i grupp har deltagarna på ett mer konkret vis fått sätta sig in i vilka situationer som en GFA kan komma att behöva hantera. Här har diskussioner förts om attityder gällande genderfrågor, fördomar kring dessa och kulturkrockar kan hanteras.

Olika gästföreläsare har gått igenom FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet”, mänskliga rättigheter och gender. Gillian Holmes, FN:s Coordinator för frågor om Sexual Violence in Conflict, gästade Sörentorp och höll ett föredrag om våld mot kvinnor och FN:s säkerhetsrådsresolution 1820 från 2008. Med fokus på hur våldtäkter används som ett vapen i krigsföring, berättade hon om FN:s arbete i frågan och uppmanade sedan till diskussion bland deltagarna.

Särskilt värdefull för en aspirerande GFA var inslaget ”Hur jobbar en GFA?”, där personer som tidigare haft den funktionen föreläst. Susanne Axmacher, som tjänstgjort som GFA i Eufor Tchad/RCA och Madeleine Jufors, nyligen hemkommen från Afghanistan (FS15), delade med sig av sina erfarenheter. Hälften av deltagarna var män, ett uttryck för ett stort intresse att arbeta med dessa frågor i fält.

Senare i år kommer även kursen att ges till internationella studenter, men redan nu fanns en internationell närvaro, då två av deltagarna kom från Norge. En av dem, Roy Johnsen, förklarade att den norska armén fått i uppdrag av Norges försvarschef att implementera delar av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. I juni i år kommer även Norge att skicka ut sin första GFA-funktion till Afghanistan.

Varför är denna fråga viktig för dig?
– För att kunna nå operationens målsättning, som för det militära ofta är en ”safe and secure environment”, så måste man förstå, beskydda och kunna påverka alla grupper av befolkningen, sade Roy.

Han menade att information måste samlas från alla delar av samhället, för att kunna få kunskap om övergrepp och olika gruppers sårbarheter. Enligt Roy gör även tillgång till hela befolkningen också en bättre möjlighet att sprida information och på så sätt påverka samhällets alla grupper.

Den andra och sista delkursen för gruppen ges i början av mars.