Danskar och svenskar utbyter erfarenheter om mini-UAV

Bara på några minuter kan dessa små obemannade flygfarkoster vara uppe i luften och lämna underrättelse i realtid till personalen på marken. Raven B och Skylark som vi i Sverige kallar Falken är två små farkoster som kan skötas av två-tre personer.

Mitt på bilden syns mini-UAV Raven B. Kapten Olstrom från det danska Fire Support Centre är på väg att hämta maskinen för enkelt iordningställa den för ett nytt uppdrag. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Warrant Officer II Andersen från Danmark styr Raven B för att praktiskt visa hur deras mini-UAV fungerar. I bakgrunden syns Major Ögnelod, en av initiativtagarna.
Warrant Officer II Andersen från Danmark styr Raven B för att praktiskt visa hur deras mini-UAV fungerar. I bakgrunden syns Major Ögnelod, en av initiativtagarna. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Warrant Officer II Andersen från Danmark styr Raven B för att praktiskt visa hur deras mini-UAV fungerar. I bakgrunden syns Major Ögnelod, en av initiativtagarna. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Att kunna se bortom horisonten blir viktigare och viktigare för att säkerhetställa personalens säkerhet i en utlandsmission. Under några dagar har de svenska och danska delarna av UAV mötts för att dela med sig av sina erfarenheter och även flugit med respektive modell.
– Vi har massor av erfarenheter från Afghanistan, berättar Kapten Olstrom från det danska Fire Support Centre som tillsammans med kollegan Warrant Officer II Andersen är de mest kunniga inom miniUAV i Danmark. Vi vill få ut kunskap och erfarenheter så att inte svenskarna gör samma misstag som vi i Afghanistan. Och självklart vill vi se Skylarken som vi också var intresserade av att köpa.

Den främsta orsakerna till besöket var att utbyta erfarenhet av respektive lands användande av UAV i Afghanistan och skapa en kontakt för framtida kunskapsutbyte.

Danskarna har sedan början av 2008 aktivt använt sina Raven B på olika uppdrag i Helmand, Afghanistan. Ravens kontrollenhet ser ut som en förstorad playstation-handkontroll med en skärm.
– Som gameboy med det skjuter skarpt efter dig, berättar Olstrom. 

Både flygfarkosten Raven B och Skylarken levererar ner rörlig film i realtid som en bildtolk analyserar och sedan skickar vidare den informationen som fångas upp. Landningen är enkel. Man trycker enkelt på stop och den lilla flygfarkosten dimper helt enkelt ner till backen. Efter några minuter är den klar för att användas igen.
– Det har varit givande och jag hoppas att vi snart igen kan utbyta nya erfarenheter, berättar Major Ögnelod, en av initiativtagarna till att utbytta erfarenheter inom miniUAV-området med Danmark.

Sverige har sedan december 2008 använt sin Skylark för uppdrag i Afghanistan och den ISAF-styrka som Sverige ansvarar för i Mazar-i-Sharif (norra Afghanistan) med framgång.