Ceremoni för nya skolfartyg

På tisdagen namngavs de tre första skolfartygen HMS Altair, HMS Antares och HMS Arcturus. Överbefälhavaren Håkan Syren namngav HMS Altair, marininspektören Anders Grenstad namngav HMS Antares och Försvarsmaktens materielchef Leif Nylander namngav HMS Arcturus. Ceremonin förrättades vid Djupviksvarv på Tjörn.

HMS Altair, HMS Antares och HMS Arcturus namngavs vid en ceremoni på Tjörn. Foto: Försvarsmakten

Skolfartygen är 25 m långa och har en maxfart på 24 knop. Fartygen är modernt utrustade med den senaste tekniken för navigering. Fartygen har en fast besättning på fyra personer och kan samtidigt ha sex elever ombord.

De tre fartygen ingår i en serie om fem som är under leverans till Försvarsmakten. Fartygen kommer att användas vid Sjöstridskolan för grundläggande navigerings- och sjömanskapsutbildning för bland annat kadetter som går officersprogrammet med nautisk profil.