Byte av finsk kontingentschef i PRT Mazar-e-Sharif

Vid en ceremoni på Camp Northern Lights lämnade den finska kontingentschefen Manu Tuominen över till sin efterträdare överstelöjtnant Ahti Kurvinen. Den finska kontingenten ingår i Provincial Reconstruction Team Mazar-e Sharif (PRT MeS) som leds av Sverige. Höga ledare för den afghanska armén och polisen närvarade vid ceremonin tillsammans med bland annat provinsguvernör Muhammed Atta.

Militärtolk Hemad Jamehdarian översätter överstelöjtnant Tuominens tal till dari. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Från vänster överstelöjtnant Ahti Kurvinen, överste Håkan Hedlund och överstelöjtnant Manu Tuominen, avgående chef för den finska kontingenten.
Från vänster överstelöjtnant Ahti Kurvinen, överste Håkan Hedlund och överstelöjtnant Manu Tuominen, avgående chef för den finska kontingenten. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Från vänster överstelöjtnant Ahti Kurvinen, överste Håkan Hedlund och överstelöjtnant Manu Tuominen, avgående chef för den finska kontingenten. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

– I år är vårt viktigaste uppdrag att bidra till stabilitet under presidentvalet. Det kommer att kräva mental styrka och hög militär förmåga att genomföra vårt uppdrag i Afghanistan, sa överstelöjtnant Kurvinen i sitt tal vid ceremonin.

Överstelöjtnant Manu Tuominen, avgående chef för den finska styrkan, tackade för utmärkt lagarbete och poängterade att det goda samarbetet mellan lokalbefolkningen och PRT Mazar-e-Sharif har gjort regionen stabilare.

Natten innan ceremonin öste regnet ner och det såg för ett tag ut som om hela evenemanget skulle regna bort. Den finska kontingenten måste ha haft vädergudarna på sin sida för molnen skingrade sig och regnet upphörde lagom till vip-gästernas ankomst. Efter högtidligt överlämnande av befälet till den nye chefen för den finska kontingenten fick gästerna avnjuta en lunch som gav tillfälle till informellt nätverkande.

Sverige leder sedan mars 2006 PRT MeS i norra Afghanistan. Ansvarsområdet omfattar de fyra provinserna Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul. Överste Håkan Hedlund är chef för PRT:t som bemannas av Sverige och Finland.