Budgetunderlag till regeringen

I dag lämnar Försvarsmakten budgetunderlag för år 2010 till regeringen. Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till mål för verksamheten 2010 och förslag till inriktning för åren 2011-2012. Årets budgetunderlag ligger i linje med förslagen inför regeringens försvarspolitiska proposition som Försvarsmakten lämnade in i underlaget den 30 januari.

Försvarsmakten pekar i årets budgetunderlag på de stora utmaningarna för den framtida personalförsörjningen. Försvarsmaktens bedömning är att det kommer att krävas extraordinära åtgärder för att klara kommande rekryteringar, samtidigt som myndigheten ska kunna gå in i en personalstruktur som ryms inom angiven ekonomisk ram. Omställningen är en angelägenhet som kräver stöd från övriga samhället. Behovet av stöd vill Försvarsmakten utveckla i fortsatt dialog med regeringen.

Försvarsmakten ska i år lämna budgetunderlaget i två delar. Den 1 maj 2009 ska Försvarsmakten lämna planeringen av materielanskaffning och avveckling samt forskning och teknikutveckling för perioden 2011-2019.