Blivande officerare på vinterutbildning

Markstridsskolans yrkesofficersprogram 2006-2009 påbörjade nyligen sin sjätte och sista termin av utbildningen. Just nu genomför de 52 eleverna inom funktionen markstrid sin vinterutbildning i Boden.– Man kan tydligt se att vinterförhållandena innebär många friktioner, en nyttig erfarenhet att bära med sig i framtiden, säger Marcus Martin, blivande officer vid Södra skånska regementet, P 7 i Revingehed.

52 elever vid Markstridsskolans yrkesofficersprogram vinterutbildas nu i Boden. Eleverna är i åldern 23-32 år och tio procent av dem är kvinnor. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Marcus Martin har framtiden tydligt utstakad. Han blir fänrik i juni och har siktet inställt på utlandsuppdrag i Afghansistan 2011.
Marcus Martin har framtiden tydligt utstakad. Han blir fänrik i juni och har siktet inställt på utlandsuppdrag i Afghansistan 2011. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Marcus Martin har framtiden tydligt utstakad. Han blir fänrik i juni och har siktet inställt på utlandsuppdrag i Afghansistan 2011. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Yrkesofficersprogrammet som inledde sin utbildning 2006 hamnade mitt i en stor förändringsprocess. Hela officersutbildningen ändrades 2007 och det har givetvis påverkat de elever som hade påbörjat utbildningen.
– Vi har ända haft en bra utbildning även om vissa saker inte blev som det var sagt från början, bland annat har det blivit mycket mer teori, fortsätter Marcus Martin.

Försvarsmaktens vinterenhet

Under två veckor genomförs nu så kallad funktionsspecifik vinterutbildning inom funktionen markstrid i Boden. Försvarsmaktens vinterenhet leder utbildningen med stöd av officerare ur pansarbataljonen på I 19.
– Det här är andra omgången vinterutbildning. Vintern 2007 var vi i Arvidsjaur och genomförde den första omgången. Den var inriktad på enskild soldats uppträdande i vintermiljö, berättar major Mikael Frisk, chef för yrkesofficersprogrammet vid Markstridsskolan i Skövde.

Leda pluton i vinterstrid

– Under veckorna här i Boden är det främsta målet med utbildningen att de får lära sig leda en hel pluton i strid med skarp ammunition i vinterförhållanden, säger major Thomas Lundberg, som arbetar vid Försvarsmaktens vinterenhet och är den som har planerat vinterutbildningen för de blivande officerarna. Måndagens stridsskjutning på Kusträsk skjutfält genomfördes med flera vapentyper, det var Ak 5, kulspruta 58 och 90 samt pansarskott 86 och granatgevär.

Intensiv vår

Den avslutande terminen är mycket intensiv för eleverna. Efter vinterveckorna i Boden väntar utbildning i bland annat BT-systemet och Robot 57 samt även vagnchefsutbildning på Stridsfordon 90.
– Vi tar examen och blir fänrikar i juni och sedan ska vi ut på de olika förbanden och tjänstgöra. Mitt mål är att inom ett år bli ställföreträdande plutonchef på P 7 och sedan att komma med i FS 20 till Afghanistan 2011. Passande nog är det P 7 som är det förband som har ansvaret för den styrkan, avslutar Marcus Martin innan det är hans tur att vara plutonchef under en stridskjutning.