Workshops i ledarskap

Kadetterna på skolans äldre kurs genomför under veckan ett antal workshops i ledarskap. Kadetterna har två och två arbetat med en frågeställning som de redovisar och leder diskussioner i under veckan. Dessa workshops är bland det sista kadetterna på den 215:e kursen gör på Karlberg innan det är dags för ett års utbildning på fack- och funktionsskolor.

Kadetter diskuterar med bland andra professor Gerry Larsson. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Överste 1. Bo Wranker inledningstalar.
Överste 1. Bo Wranker inledningstalar. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadett Anna Olsson redovisar arbetet.
Kadett Anna Olsson redovisar arbetet. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadetter i diskussion med poliskommisarie Hans Alvén från Polishögskolan.
Kadetter i diskussion med poliskommisarie Hans Alvén från Polishögskolan. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Överste 1. Bo Wranker inledningstalar. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadett Anna Olsson redovisar arbetet. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadetter i diskussion med poliskommisarie Hans Alvén från Polishögskolan. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

Den övergripande målsättningen med den kurs som kadetterna har arbetat med under senare delen av hösten är att träna förmågan att ta det ansvar som krävs i deras kommande befattningar både i Sverige och internationellt. Det de särskilt koncentrerar sig på är att belysa vad som krävs för att lösa uppgifter i extrema och okända situationer.

Veckans workshops inleddes av översten av första graden Bo Wranker, som är chef för institutionen för ledarskap och management på Försvarshögskolan samt professor Gerry Larsson från samma institution. Gerry Larsson är även prorektor för Försvarshögskolan. De var inbjudna av lärarna på Karlberg, som genomfört utbildningen, att tala utifrån sina olika erfarenheter inom ämnet ledarskap, som officer och forskare.

Bland de första som presenterade sitt arbete var kadetterna Anna Olsson och Angelica Hammarberg. De hade gjort ett arbete som handlade om chefens/ledarens påverkan på arbetsklimatet. Efter en kortare inledning fick de som deltog i workshopen uppgift att gruppvis diskutera ett antal frågor där cheferna i hälften av grupperna agerade som bra ledare och i de övriga grupperna som dåliga ledare. I en gemensam diskussion efteråt diskuterades hur bra respektive dåligt ledarskap påverkar gruppens arbete. Kadett Anna Olsson säger att de arbetat ungefär två veckor med att göra det paper (kort uppsats) som var grunden till den workshop de genomförde. De kunde själva välja frågeställning bland de mål som finns i kursbeskrivningen och hon upplever att de kommit fram till ett bättre resultat med sitt arbete än vad hon från början hade väntat sig.

Kadetterna Henrik Toft och Robin Ohlsson har studerat kulturella skillnader mellan den svenska försvarsmakten och USA:s försvarsmakt. Robin Ohlsson har själv erfarenheter från USA och dess försvarsmakt. Deltagarna i workshopen kom efter diskussioner fram till att de uppfattar att skillnaderna i hur chefer utövar sitt ledarskap skiljer sig ganska avsevärt mellan USA och Sverige. Skillnaderna har många olika förklaringar, såsom kultur, olika utbildningssystem och skilda sätt att rekrytera soldater.

En intressant och svår frågeställning har kadetterna Patrik Bark och Stina Johansson tagit på sig. Rubriken för deras arbete är ”Hantering av död ingår i officersyrket”. De har tagit sin utgångspunkt i den svåra olycka med ett stridsfordon som skedde på P 7 i Revingehed under 2007. Kadetterna har intervjuat flera av dem som var med vid den övning där olyckan skedde. Stina Johansson var själv med i övningen och berättade om vad som hände under natten. Med utgångspunkt från det diskuterade deltagarna i workshopen sedan olika frågeställningar kring hur man skall agera när en svår olycka inträffar och hur man kan förbereda sig för att hantera den typen av situationer. Det är ju naturligtvis inte bara under övningar som skador och dödsfall kan inträffa. I de internationella operationer Sverige deltar i finns ju hela tiden en medvetenhet om risken för att skadas eller i värsta fall dödas.

Programmet för veckans workshops finner du till höger under relaterade dokument.