Värnpliktiga rycker in

På måndagen den 12 januari ryckte årets värnpliktiga in till Första ubåtsflottiljen. Under en period av åtta veckor ska de värnpliktiga nu genomgå en Grundläggande soldatutbildning (GSU).

Förmönstrande genomför tester Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Förmönstrande genomför tandläkarundersökning
Förmönstrande genomför tandläkarundersökning Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Förmönstrande genomför tandläkarundersökning Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Efter den grunläggande soldatutbildningen ska sjömännen genomgå en yrkesutbildning mot sina befattningar. Efter detta kommer sjömännen att placeras ombord på ubåtsflottiljens olika fartyg fram till december då det är dags för MUCK.

För de som har tilldelats en tjänst ombord på den ubåt som fortfarande bemannas med värnpliktiga har våren och hösten inneburit ett flertal tester. Bland annat har de genomgått en mycket ingående läkarundersökning och tandläkarundersökning. Dessutom har de även genomfört tester i trycktank, fri uppstigning i överlevnadsdräkter från 20 meter, intervjuer och konditionstester.

Under 2008 var det många som sökte till ubåtstjänst men endast ett fåtal valdes ut till testerna där ytterligare ett stort antal föll ifrån. I år kommer ungefär 20 värnpliktiga att tjänstgöra på de svenska ubåtarna.