Tjeckiskt Gripen på flygverkstad Ronneby

I slutet av oktober flögs ett tjeckiskt JAS 39 Gripen-plan till Ronneby för att genomgå en planerad tillsyn vid flygverkstaden.– Flygplanen ska genomgå en mindre tillsyn efter att ha flugit i 200 timmar, i 400 timmar och i 600 timmar. Egentligen ska tillsynerna ske i Tjeckien, men på grund av att arbetsbelastningen är hög på den tjeckiska basen har Försvarets Materielverk beslutat att beställa och genomföra detta jobb i Sverige, säger Sven Barbus på Flygverkstad Ronneby.

Vid flygverkstad Ronneby görs 400-timmarstillsynen av ett tjeckiskt JAS Gripen-plan. Bland annat gås de tekniska systemen igenom och repor och skavmärken i ytskiktet åtgärdas. Foto: Stefan Jönsson/ FMLOG
Framkanterna på vingarna förses med erosionstejp, som ska skydda mot det slitage som uppkommer av partiklar i luften som slår emot vingarna i den höga fl yghastigheten. Här fäster Mats Månsson erosionstejp på den bakre vingen.
Framkanterna på vingarna förses med erosionstejp, som ska skydda mot det slitage som uppkommer av partiklar i luften som slår emot vingarna i den höga fl yghastigheten. Här fäster Mats Månsson erosionstejp på den bakre vingen. Foto: Per Josse/ FMLOG
I huvverkstaden kollar man bland annat huvkrutladdningen, som ser till att huven sprängs i bitar om piloterna behöver skjuta ut sig. Här arbetar Per Fredriksson med tillsynen.
I huvverkstaden kollar man bland annat huvkrutladdningen, som ser till att huven sprängs i bitar om piloterna behöver skjuta ut sig. Här arbetar Per Fredriksson med tillsynen. Foto: Per Josse/ FMLOG
Framkanterna på vingarna förses med erosionstejp, som ska skydda mot det slitage som uppkommer av partiklar i luften som slår emot vingarna i den höga fl yghastigheten. Här fäster Mats Månsson erosionstejp på den bakre vingen. Foto: Per Josse/ FMLOG
I huvverkstaden kollar man bland annat huvkrutladdningen, som ser till att huven sprängs i bitar om piloterna behöver skjuta ut sig. Här arbetar Per Fredriksson med tillsynen. Foto: Per Josse/ FMLOG

Med till Sverige följde två tjeckiska förare samt två tekniker och en ingenjör. Under tre dagar gjordes en mottagningskontroll, planet besiktigades och man gick igenom vad som behövde göras och vilka ansvarsförhållanden som råder. 
– Jag blev positivt överraskad, tjeckerna hade väldigt klart för sig vilka regler som gäller och vad vi kan göra. Vi lade ned ungefär 1 200 timmar på den här maskinen, säger Sven Barbus.

I måleriet åtgärdades repor och skavmärken i ytskiktet och delar av planet målades om. Framkanterna på vingarna försågs med erosionstejp som skyddar mot det slitage som uppkommer när partiklar i luften träffar vingarna i den höga flyghastigheten. När planet var klart i måleriet transporterades det återigen ut i verkstaden där mer arbete tog vid.
– Mjukvaran skiljer sig till viss del mellan tjeckiska och svenska plan, men i övrigt är det inte så stor skillnad, säger Benny Athle, flygtekniker.

Vid arbetet med det tjeckiska planet måste all dokumentation ske på engelska.
– Det är nytt för oss, men det är kul med den internationella kontakten, säger Jan Dahlgren, flygtekniker.

Monteras ned

Samtidigt som flygteknikerna arbetade med de tekniska systemen på planet monterades vissa delar ned och skickades till specialverkstäder. Stolarna skickades till stolverkstaden där de plockades isär helt och hållet och delarna gicks igenom noggrant innan stolarna monterades ihop igen. Huven skickades till huvverkstaden där man bland annat kollade huvkrutladdningen, som ser till att huven sprängs i bitar om piloterna behöver skjuta ut sig. Här kontrollerades också balkar och kanoner. Efter färdig tillsyn kontrollflög tjeckerna planet.
– Det är bra, för då fick vi ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb, säger Stefan Månsson, flygtekniker.
Och ambitionen att göra ett riktigt bra jobb genomsyrade hela arbetet med det tjeckiska planet.
– Vi ville göra ett ännu vassare jobb än vad vi brukar för att få en god start på relationen, säger Daniel Jansson, chef flygverkstad Ronneby.

Det tjeckiska planet som var inne under hösten är nämligen bara det första av en lång rad tjeckiska plan som ska kontrolleras i Sverige.
– I leasingavtalet står att vi i Sverige ska göra den större 800-timmarskontrollen på alla plan. Redan efter sommaren har vi två tillsyner planerade i Ronneby, säger Sven Barbus.