Svenska officerare med ansvar för rekryteringsprocess till KSF

Vid ett informationsmöte på Pristinas bibliotek presenterades under onsdagen hur rekrytering av personal till den nya säkerhetsorganisationen Kosovo Security Force (KSF) skall gå till. Inför ett 50-tal intresserade och i närvaro av lokal media förklarade den svenske löjtnanten Henrik Kristensson hur processen går till, grunderna för KSF:s verksamhet och vilka ansökningskriterier som gäller. I Mitrovica, i norra Kosovo, ansvarade majoren Kristina Bring för en liknande möte. Två av de fem rekryteringsteamen leds av svenskar.

Inför ett 50-tal intresserade och i närvaro av lokal media förklarade den svenske löjtnanten Henrik Kristensson hur rekryteringen till Kosovo Security Force kommer att gå till. Foto: Maria Pålsson
I norra Kosovo ansvarar majoren Kristina Bring för ett rekryteringsteam.
I norra Kosovo ansvarar majoren Kristina Bring för ett rekryteringsteam. Foto: Maria Pålsson
Fem dagar i veckan fram till och med den 14 februari kommer Henrik Kristensson att hålla informationsmöten på biblioteket i Pristina.
Fem dagar i veckan fram till och med den 14 februari kommer Henrik Kristensson att hålla informationsmöten på biblioteket i Pristina. Foto: Maria Pålsson
Intresse från lokal och internationell media var stort.
Intresse från lokal och internationell media var stort. Foto: Maria Pålsson
I norra Kosovo ansvarar majoren Kristina Bring för ett rekryteringsteam. Foto: Maria Pålsson
Fem dagar i veckan fram till och med den 14 februari kommer Henrik Kristensson att hålla informationsmöten på biblioteket i Pristina. Foto: Maria Pålsson
Intresse från lokal och internationell media var stort. Foto: Maria Pålsson

– KSF är en professionell och multietnisk säkerhetsorganisation och skall enligt plan vara operationell i mitten av september 2009. Och inom två till fem år kommer KSF att utgöras av 2500 aktiva medlemmar och 800 i reserven, säger Henrik Kristensson som ansvarar för rekryteringsprocessen vid KFOR:s högkvarter i Pristina.

– KFOR stöttar i inledningsskedet rekryteringen till KSF med kompetens inom rekrytering, prövning och säkerhetskontroll eftersom KSF aktiverades den 21 januari och rekryteringsförmågan är underuppbyggnad, fortsätter Henrik Kristensson. Jag ansvarar för ett team med två officerare, två underofficerare och två tolkar i de centrala delarna av Kosovo. Det finns ytterligare fyra team.

Fem dagar i veckan fram till och med den 14 februari kommer Henrik Kristensson att hålla informationsmöten på biblioteket i Pristina. Liknande möten kommer att hållas i ytterligare 4 städer samtidigt som mobila team reser runt till mindre orter för att rekrytera 18-25-åringar.

Sedan första kvartalet 2008 har NATO påbörjat arbetet med tre nya uppgifter i Kosovo. Det handlar om att upprätta ett säkerhetsministerium, en ny säkerhetsorganisation Kosovo Security Force (KSF) och att avveckla Kosovo Protection Corps (KPC).

– På tisdagen deaktiverades Kosovo Protection Corps efter många månaders förberedelser och de tidigare medlemmarna i KPC fick besked om de blivit antagna till KSF, förklarar överstelöjtnant Tomas Uneholt. Han är stabschef för den enhet på KFOR:s högkvarter som planerar och koordinerar all verksamhet och stöd till upprättandet av den nya säkerhetsorganisationen. Enheten går under namnet Force Advisory Office.

– Drygt hälften, 1400 av 2800, av alla sökande ur den nu deaktiverade KPC fick besked under tisdagen att de blivit uttagna till KSF, fortsätter Tomas Uneholt. Det hela gick lugnt till och jag uppfattar att de flesta tyckte det var positivt att efter en lång väntan få besked om hur framtiden ser ut. De som inte blev uttagna kommer att få pension eller tillgång till omskolningspaket.

KPC deaktiverades den 20 januari 2009 och upplöses i enlighet med Kosovos författning den 14 juni 2009. UMMIK inrättade KPC efter krigsslutet 1999 med 3000 personer från den avmilitariserade Kosovo Liberation Army (UCK) som då hade 24000 medlemmar.